รายการสุขภาพดีกับ หมอสวนดอก ตอน “ตาแดงอักเสบ จากฝุ่น PM2.5”

ตาแดง👁️ อักเสบ จากฝุ่น PM2.5

📍 ขอเชิญติดตามรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก”
วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดย ผศ.นพ.พิชญ์ อุปพงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรับชมได้ที่ ..
Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอก
: https://cmu.to/39tji
Youtube Suandok Channel
: https://cmu.to/y1TCV

#ตาแดง #อักเสบ #ฝุ่น #PM 2.5 #สุขภาพดีกับหมอสวนดอก #คุยกับหมอสวนดอก #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น