ปภ. รับมอบอุปกรณ์และน้ำดื่มจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปีที่ 7

วันนี้ (9 เม.ย. 67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบอุปกรณ์และน้ำดื่ม ภายใต้โครงการชุมชนมีรอยยิ้ม ปีที่ 7 จากนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา และนางสาวภาวินี ไชยสิทธ์ ผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช และนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรม ปภ. และผู้แทนจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีฯ

ซึ่งได้มีการรับมอบอุปกรณ์สำหรับให้ ปภ. นำไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย เสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 10,500 ตัว และกระบองไฟจราจร 2,300 อัน รวมถึงน้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิตร จำนวน 5,390 แพ็ค ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเสริมสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย โดยเฉพาะการบูรณาการทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น