วสช. ปายเจ๋ง คว้าชัยประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการประกวด ประจำปี 2567 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา อำเภอปาย นำโดยนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปายในฐานะประธานคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอปาย และคณะได้คัดเลือก“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย”โดยมีนางอาภรณ์ แสงโชติ เป็นประธานกลุ่ม ฯ เข้ารับการพิจรณาคัดเลือกในครั้งนี้

ด้วยศักยภาพของกลุ่ม ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและการมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่หลากหลาย ใช้และสนับสนุนทรัพยากรในพื้นที่ในการสร้างมูบค่าพัฒนาต่อยอด อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศในหลายเวที อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑ์ KBO จังหวัดแม่ฮ่องสอนในผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วลิสงดำและงาดำสะกัดเย็น รางวัล 20 สุดยอดน้ำพริกประจำปี 2565 “น้ำพริกคั่วทราย“ จากบ้านนาสู่มหานคร อีกทั้งได้การรับรองมาตรฐาน OTOP 5 ดาว มาตรฐาน อย. ฮาลาล และอื่นๆ อีกหลายตัว จึงทำให้กลุ่ม“เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้านสารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่าอำเภอปาย” คว้าชัยในครั้งนี้ ซึ่งผลการประกวดอย่างเป็นทางการมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารพื้นบ้าน สารอาหารครบถ้วนสูตรไทยใหญ่และชนเผ่า อำเภอปาย” เลขที่ 271 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย รองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์บ้านไร่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า และรองชนะเลิศอันดับ 2 วิสาหกิจชุมชนบุกห้วยไก่ป่า ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น