ทต.หนองแฝก จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลหนองแฝกจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมโครงการประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมโครงการประเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายอนุชา แสงสว่าง นายกฯเทศมนตรีตำบลหนองแฝก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองแฝก ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านสตรี กลุ่มอสม. ประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นายอนุชา แสงสว่าง นายกฯเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแฝก กล่าวว่า ในงานปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 นี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเข้าร่วมงานซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งสองวัน อิทิเช่น

  1. ประกวดแข่งขัน ตัดตุงสามวัย (ตุงใส้หมู)
  2. ประกวดก่อเจดีย์ทราย สามวัย
  3. การแข่งขันอีโจ้ง
  4. การแข่งขันยิงโก๋ง
  5. ประกวดร้องเพลงคำเมืองรุ่น พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ย
  6. ประกวดส้มตำลีลา
  7. ประกวดลาบ (ควาย)
  8. การประกวดเทพีและนางฟ้าจำแลง แข่งดวง
  9. การฉายหนังกลางแปลง

ทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานประเพณีงานสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ของชาวล้านนาที่สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเพื่อความสามัคคีของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น