ทต.ป่าแดด จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ดำหัวผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลป่าแดด นำโดย นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแดด จัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2567

โดยมีขบวนแห่เครื่องดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมการสอนตัดตุงล้านนา กิจกรรมการทำอาหารพื้นเมืองล้านนา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 26 คน การประกวดส้มตำลีลามหาสนุก และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลป่าแดด ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ (งานป้องกันฯ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น