เชียงใหม่ สืบสานป๋าเวณี สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567

วันที่ 16 เมษายน 2567 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสืบสานป๋าเวณี “สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำหรับพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ สืบทอดประเพณีที่ปฏิบัติกันมากว่า 60 ปี ได้ยึดถือประเพณีการดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ หรือเจ้าเมืองเชียงใหม่ ที่ขณะนั้นชาวเมืองจะเรียกขานผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเจ้าเมือง หรือเรียกพ่อเมือง แล้วแต่จะเรียกกัน มาตั้งแต่ พ.ต.อ.นิรันดร์ ชัยนาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 และได้ยืดถือเป็นประเพณีมาโดยตลอด จนมาถึงปัจจุบัน เว้นช่วงโควิด 19 ระบาด

ซึ่งพิธีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00-16.00 น. นอกจากนี้ จะมีขบวนแห่เครื่องสระเกล้าดำหัว ของทั้ง 25 อำเภอ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในช่วงบ่ายมีการตั้งขบวนแห่บริเวณด้านหลังประตูท่าแพ และท้ายขบวนจะอยู่บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เคลื่อนขบวนผ่านถนนท่าแพ เข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพิธีขอสุมาคารวะ แสดงความเคารพ และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน และเป็นส่วนหนึ่งของงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567 

ร่วมแสดงความคิดเห็น