คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งเป็น Visiting professor

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รับประกาศเกียรติคุณแต่งตั้งเป็น Visiting professor ประจำ Youjiang Medical University for Nationalities ในโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Med CMU, a Trustworthy Medical School : Challenges and Opportunities of Medical Education ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา จาก Youjiang Medical University for Nationalities โดยมีคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ เมือง Baise, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/xzAKI

ภาพและข่าว: หน่วยบัณฑิตศึกษา
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น