สะสม 6 วัน ลำปาง เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 45 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย

สะสม 6 วัน ลำปาง เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 45 ครั้ง เสียชีวิตยังคงแค่ 2 ราย

จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้มีการสรุปรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
ข้อมูลประจำวันที่ 16 เมษายน 2567 (วันที่ 6 ของการรายงาน)
* เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 8 ครั้ง
* บาดเจ็บ จำนวน 9 คน
* ผู้เสียชีวิต จำนวน 0 ราย
สถิติสะสม 6 วัน (11 – 16 เมษายน 2567)
* เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 45 ครั้ง
* บาดเจ็บ จำนวน 46 คน
* เสียชีวิต จำนวน 2 ราย (อำเภอเมืองลำปาง (1), อำเภอเสริมงาม (1))

ร่วมแสดงความคิดเห็น