คุณมนต์ชัย ใจสม มอบเงินบริจาค 1.25 แสนบาท เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รพ.สวนดอก

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 125,000 บาท จากคุณมนต์ชัย ใจสม ที่สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ 17 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/MqoVN

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น