ร.17 พัน.2 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ร.17 พัน.2 และมอบการบังคับบัญชา

เรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อกรุณาทราบ
เมื่อ 18 เม.ย.67 เวลา 10.39 น. ร.17 พัน.2 ได้กระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ร.17 พัน.2 และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พ.อ.อัศนัย เมืองมูล หน.กกบ.มทบ.32 กับ พ.ท.ธีรวัฒน์ พรหมสุริย์ ผบ.ร.17 พัน.2 โดยในโอกาสนี้หน่วยได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วยเเละในค่ายสุรศักดิ์มนตรีเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ผู้บังคับบัญชาเเละกำลังพลของหน่วย ณ บก.ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จว .ล.ป.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น