กองบิน 41 จัดพิธีรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 กล่าวต้อนรับข้าราชการที่บรรจุใหม่ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบนโยบายแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41

ทั้งนี้ ได้บรรจุนักเรียนช่างฝีมือทหารเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร, บรรจุนักเรียนจ่าอากาศเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ และบรรจุนักเรียนนายสิบแผนที่เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ โดยมีผู้บรรจุใหม่ในสังกัด กองบิน 41 จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น