จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อ 13 พ.ค. 67, 09.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝขว.ร.17 พัน.4 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อรวมพลังและแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นาย รุ่งทวี แก้วคำปา ปลัดฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน ณ หอประชุมบ้านหัวทุ่งใหม่ ม.5 ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จว.พ.ย.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น