ร.17 พัน.4 ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้แก่ ทหารผ่านศึก

เมื่อ 13 พ.ค. 67, 09.00 น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ จัดชุดจิตอาสาของหน่วยฯ พร้อมกับผู้นำชุมชน, สำนักสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัว ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา ให้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับทหารผ่านศึกที่ยากไร้ และได้รับความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย ให้แก่ ส.ต.มงคล เพชรนิล (ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ชั้น4) ภูมิลำเนา 60 ม.5 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในระหว่าง วันที่ 13 – 21 พ.ค. 67
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น