ร.17 พัน.4 มอบน้ำ 10,000 ลิตร ให้โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

💦🚰ช่วยเหลือภัยแล้ง เติมน้ำ ต่อชีวิต💧💧

เมื่อ 14 พ.ค. 67, 10.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ จัดชุดจิตอาสาของหน่วยฯ และ ชป.กร.(กองพันประจำอำเภอ) พร้อมด้วย รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร เข้าดำเนินการช่วยเหลือเหตุภัยแล้งตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ด้วยการนำน้ำไปเติมในถังกักเก็บน้ำ ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อใช้ในการอุปโภค เนื่องจากแหล่งเก็บในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค โดยหน่วยได้เข้าให้การช่วยเหลือโดยการเติมน้ำลงถังกักเก็บน้ำ จำนวน 10,000 ลิตร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น