คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะเข้าร่วมงาน SusHi Tech Tokyo 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช รองหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะทำงานย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมงาน SusHi Tech Tokyo 2024 การประชุมนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและระดับโลกแห่งเดียวของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานรวมตัวของกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมแบบเปิดในหมู่สตาร์ทอัพชั้นนํา นักลงทุน บริษัท ประเทศ/เมือง และผู้ประกอบการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ Tokyo Big Sight (Tokyo International Exhibition Center) ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/2eXOm

ภาพ / ข่าว : ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ (MEDCHIC)
กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น