เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ

เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (15 พ.ค. 2567) เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเป็นการสนับสนุนผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้แสดงพลังในการทำความดี โดยการร่วมมือส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ได้มีโอกาสทำงานสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม อันจะเป็นการชดเชยความผิดที่ตนเองได้กระทำให้กับสังคม โดยจะดำเนินกิจกรรมตลอดปี พ.ศ.2567 ซึ่งเรือนจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมการปลูกป่า และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติจังหวัด แม่ฮ่องสอน จํานวน 200 ต้น และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ผักจากสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น