จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล

จังหวัดแม่ฮ่องสอนขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (15 พ.ค. 2567) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนพฤษภาคม 2567) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีประเด็นสำคัญการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการมอบนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย การชี้แจงข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย การชี้แจงข้อราชการของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และการชี้แจงข้อราชการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ( กรุงเทพมหานคร, กรมที่ดิน, กรมการปกครอง, กรมการพัฒนาชุมชน, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การประปาส่วนภูมิภาค, องค์การตลาด, องค์การจัดการน้ำเสีย )

ร่วมแสดงความคิดเห็น