แม่ฮ่องสอน เตรียมมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมมาตรการรองรับการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและด้วยวิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต โดยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยทางจิต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีแนวโน้ม สูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ต้องอาศัยเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากขึ้น

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับฟังผลการดำเนินงานสรุปสถานการณ์การฆ่าตัวตายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงปี 2566-2567 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงาน และวัยรุ่น นอกจากนั้นยังรับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายแบบบูรณาการ มาตรการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของหน่วยงานเพื่อภาคีเครือข่ายต่างๆรวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังในนักเรียน School Health Hero คู่ขนานกับโรงพยาบาลประจำอำเภอ นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้แทน ในการดำเนินงานอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น