ร.17 พัน.4 ร่วมพิธีวันอาภากร

เมื่อ 19 พ.ค. 67, 09.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี นาย ธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ และนาย อนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 เป็นประธานฯ ณ สำนักปฏิบัติธรรม บ.ใหม่นาสา ม.13 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น