มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอย นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 22.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดขบวนแห่รับเครื่องสักการะและอัญเชิญน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจุดที่ 9 (บริเวณจุดชมวิว) ไปยังจุดที่ 11 (บริเวณหอดูดาว) ขึ้นไปสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุในวันวิสาขบูชา ในช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 โดยตลอดเส้นทางมีพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางสายฝนที่ตกมาเป็นระยะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น