ผอ.สพม.เชียงใหม่ แสดงความยินดีกับ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นมัสการ พระครูพุทธไสยาภิรักษ์ ดร. เจ้าคณะตำบลหนองผึ้ง เจ้าอาวาสวัดพระนอนหนองผึ้ง กล่าวสัมโมทนียกถา และ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้กล่าวความรู้สึก และให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และมอบช่อดอกไม้ โอกาสนี้ นายสุรชัย ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และคณะครูให้การต้อนรับ และกล่าวต้อนรับ นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ ในโอกาสที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง จากนั้น แขกผู้มีเกียรติที่มาส่งและที่มาร่วมต้อนรับ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่มารับตำแหน่งใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น