นศ.วิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63 ฝึกประสบการทักษะวิชาชีพ

นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว)

ให้การต้อนรับคณะนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 63 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จำนวน 30 คน เข้าฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร โดยรับฟังบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ พร้อมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และสะพานรถไฟโค้ง (Arch Bridge) ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

CR.รถไฟทางคู่

ร่วมแสดงความคิดเห็น