นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่อง ความมั่นคงทางอาหาร

นายอำเภอแม่ลาน้อย สร้างพลังความต่อเนื่องความมั่นคงทางอาหาร เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 27 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการ สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ สามารถเก็บพืชผักสวนครัว ที่ออกผลผลิตจนสามารถนำผักมารับประทานกันในหลายเดือน พร้อมดำเนินการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ต่อเนื่องร่วมกับทาง เกษตรแม่ลาน้อย พัฒนาชุมชนแม่ลาน้อย เหล่า สมาชิก อส.แม่ลาน้อย ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

โดยนายอำเภอแม่ลาน้อย เผยว่า กิจกรรมบ้านนี้มีรัก เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อสร้างพลังความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ และเพื่อสร้างสังคมเกื้อกูล เพิ่มพูนความสามัคคี ตามวิธีเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น