ทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการดำเนินงานของมูลนิธิ รพ.เชียงคำ

“ โครงการทอดผ้าป่าการกุศล”
เมื่อ 28 พ.ค. 67, 09.00 น. โดย พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่าการกุศล เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเชียงคำ ช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชนผู้ยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลเชียงคำ โดยมี นาย ธวัช จรัชวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ หอประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น