ฝกร. ร่วมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ

เมื่อ 27 พ.ค. 67, 13.30 น. โดย พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร. เป็นผู้แทนฯ ร่วมกับส่วนราชการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมี นาย ธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น