(มีคลิป)ชาวตำบลบ้านกลาง เฮ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ใกล้เสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดตามโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหล่ายหมู่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณ 11,500,000 บาท และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ สมทบอีกจำนวนหนึ่ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเชื่อมท่อส่งน้ำไปแล้ว 90% จะปรับถมท่อส่งน้ำประมาณวันที่ 3 มิถุนายน 2567 คาดว่างานจะแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567

ร่วมแสดงความคิดเห็น