ต้อนรับผู้แทน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คุณแทมมี่ ชาร์ป ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับประเด็นการหารือข้อราชการในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในการเข้ารับภารกิจที่ประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็น จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับสถานการณ์ของพื้นที่พักพิงชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบฯในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานการณ์ในเมียนมา ความเป็นไปได้ของผลกระทบ ในส่วนของการทะลักเข้ามาของผู้หนีภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบจากเมียนมา ที่เข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในส่วนของการมีส่วนร่วมของ UNHCR ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น