รร.เจริญศิลป์ รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นายเอกขัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษารร.เจริญศิลป์ อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 นายวินัย ศรีสิทธิเดชารักษ์ เป็นผู้ลงนามแทนในนามผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเจริญศิลป์ นายก่อประภาส เลขะวิพัฒน์ ผู้จัดการ นางสาวนงคราญ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการ และ นางสุภัค บัวนาค รองผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา รับมอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ MacbookAir Drone และ Tablet จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการ “Coding for Better Life” สร้างรากฐาน อนาคตประเทศไทย เพื่อใช้พัฒนาในการเรียนการสอนในด้านทักษะดิจิทัล ให้กับนักเรียน โรงเรียนเจริญศิลป์

ร่วมแสดงความคิดเห็น