สมทบทุนสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่

ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ร่วมทำบุญสร้างพุทธมณฑลเชียงใหม่ จำนวน 100,000 .-(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีพระราชรัชมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เป็นผู้รับมอบ ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เมื่อ 21 มิถุนายน 2567.

ร่วมแสดงความคิดเห็น