คริสต์เอฟซี ส่งอมเรศ ร่วมอบรมโค้ช บีไลเซน

ส. ฟุตบอลไทย ประกาศรายชื่อ โค้ชเข้าอบรม ผู้ฝึกสอนบีไลเซน คริสต์เอฟซี ส่ง อมเรศ ร่วมอบรม

โค้ชเปา อนันต์ อมรเลิศศักดิ์ ประธานสโมสรคริสต์ เอฟซี ทีมดังบนดอยม่อนแจ่ม เชียงใหม่ ส่งลูกชาย อมเรศ อมรเลิศศักดิ์ เข้าร่วมมอบรมโค้ช บีไลเซน ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ ในเดือนกรกฏาคม – กันยายน 2565 เป้าหมายจบมาทำทีมเยาวชน สโมสรคริสต์ เอฟซี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ผ่านคุณสมบัติ เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหลักสูตร AFC ‘B’ Coaching Certificate Course ระหว่างวันที่ 16 – 29 กรกฎาคม (ช่วงที่ 1) และ 3 – 8 กันยายน 2565 (ช่วงที่ 2) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลฯ ภายใน ม.กรุงเทพธนบุรี จำนวน 24 คน

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายศราวุธ วงค์ใหม่ 2. นายปกาศิต แสนสุข 3. นายวรวุฒิ สีทาพุฒ 4. นายพัชรเมศร์ ธัญธนาสุขบพิธ 5. นายอานนท์ ชาติเชื้อ 6. นายชัยเชษฐ์ คชโกศัย 7. นายใหญ่ นิลวงษ์ 8. นายสมชาย สวัสดี 9. นายณัฐชนน ถนอมธนสมบัติ 10.นายกฤษกร กระสายเงิน 11.นายอัฒฐพงษ์ ศิริภักดิ์ 12.นายนพดล สุขดี 13.นายหาญณรงค์ ชุณหคุณากร 14.นายรณกฤต พุกละออ 15.นายอมเรศ อมรเลิศศักดิ์ 16.นายศิริชัย ไชยวิเศษ 17.นายจักริน ทะเรรัมย์ 18.นายปีย์-ฟิลลิปส์ ศิริโพธิ์ 19.นายอดิสรณ์ กิตติพรประชา 20.นายวิทยา ดงใหญ่ 21.นายสามารถ จันทร์กระจ่าง 22.นายนิรุตม์ เรืองศรีชาติ 23.นายทวิชา พลอยกระโทก 24.Mr. FAGBOHUN SAKIRU

ร่วมแสดงความคิดเห็น