มอบเสื้อขอบคุณ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ที่ 22 ที่สนับสนุนสนามแข่งขัน

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์“ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 6 ”สามหมอกเกมส์“ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

มอบเสื้อที่ระลึกการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการขอบคุณให้แก่ ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้อนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล , บาสเกตบอล 3 × 3 ,เซปักตะกร้อ,ตะกร้อลอดห่วง และตะกร้อชายหาด กีฬาทั้งสองรายการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น