ตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ 2024 คึกคักทั้งทีมเดี่ยว และทีมชุด เริ่ม 31 พ.ค.

ศึกเซปักตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ 2024 คึกคัก ชาย บุคลากร ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 ได้ ประเภททีมชุด 14 ทีม ประเภททีมเดี่ยว 19 ทีม ร่วมในการแข่งขัน ทีมเดี่ยว เจ้าภาพเลือกลงสาย ล่าง ส่วนทีมชุดลงสาย บี เซปักตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ เริ่มทำการแข่งขันวันที่ เริ่มทำการแข่งขันวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นสนามแข่งขันทั้ง เชปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง

มช. เจ้าภาพจัด กีฬาบุคลากร ฯ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีทัพนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษา 68 สถาบันทั่วประเทศ ชิงชัยใน 21 ชนิดกีฬา เตรียมพิธีเปิดสุดอลังการ 31 พ.ค. นี้ ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนา มช. สำหรับ กีฬาบาสเกตบอลชาย มี 22 ทีม จัดการแข่งขันเป้นครั้งแรก

ผศ.ดร.คมสันติ โชคถวาย..อ. คณะวิศวกรรม มช. คณะกรรมการจัดแข่งขัน กีฬาตะกร้อ ใน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย อ่างแก้วเกมส์ 202สำหรัลผลการจับฉลากแบ่งสาย กีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย มี 14 ทีม แบ่งเป็น 4 สาย ประกอบด้วย สาย A ม. ขอนแก่น ม. สุรนารี ม. เกษตรศาสตร์ สาย B ม.แม่โจ้ ม.มหิดล ม. เชียงใหม่ สาย C จุฬษลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มทร. ล้านนา มทร. อีสาน สาย D ม. ศิลปากร ม. บูรพา มรภ. อุบลราชธานี ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว มี 19 ทีม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม สายบน ประกอบด้วย ม.บูรพา ม. นอร์ท เชียงใหม่ มรภง อุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มทร. ล้านนา ม. ศิลปากร ม. ขอนแก่น ม. แม่โจ้ ม.สุรนารี สายล่าง ม. เชียงใหม่ ม.มหิดล ม. อุบลราชธานี ส. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ม. เกษตรศาสตร์ ม. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มรภ. ภูเก็ต มรภ. รัตนโกสินทร์ มทร. อีสาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น