2149

สร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ

กกล.ผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 สร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ วันที่ 5 มิ.ย. 66 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 309 กองกำลังผาเมือง และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3203 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ พลิกฟื้นผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ ตามโครงการพระราชดำริฯ บริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ บ้านห้วยไส้ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในห้วงฤดูแล้ง และการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองบิน 41 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กองบิน 41 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ เรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน 41 ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนชัย

กองบิน 41 ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 45 พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในพิธีได้ประกอบพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ถวายเครื่องราชสักการะ […]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, รองผู้บังคับการกองบิน 41 ,เสนาธิการกองบิน 41, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41, ข้าราชการกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 โดยภายในพิธีได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566

กองบิน 41 ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

กองบิน 41 ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 น.อ.กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน 41 ได้นำกำลังพลจิตอาสา 904, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดฝายหิน และพื้นที่รอบๆวิหารวัดฝายหิน เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเรียบร้อยอีกด้วย

กองบิน 41 ร่วมพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2566

กองบิน 41 ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ น.อ.ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ให้เกียรติมาเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครู ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สำหรับพิธีไหว้ครูของวิทยาลัยฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ ประเพณีอันดีงาม สร้างความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่น ในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และมีความมั่นใจในคำว่า ”ศิษย์มีครู”

ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุฯ

ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ศรีปทุม เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสรงน้ำองค์พระธาตุเจดีย์ศรีปทุม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และศรัทธาสาธุชน พิธีฯ ณ วัดหนองบัวปทุมสราราม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวัดหนองบัวปทุมสรารามจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีปทุมเป็นงานประจำปี เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์ที่ทำเป็นงานบุญที่ทางวัดจัดถวายขึ้นทุกปี และปีนี้ทางวัดยังได้จัดทำบุญทอดผ้าป่าสมทบทุน ในการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ เพื่อรวบรวมปัจจัยก่อสร้างให้สำเร็จ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

กองบิน 41 ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

กองบิน 41 ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปี 2566 เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 และทอดพระเนตรการดำเนินงานหญ้าแฝกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศเชียงใหม่

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน 41 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน 41 ครั้งที่ 3 และโครงการโรงเรียนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน 41 ครั้งที่ 3 และโครงการโรงเรียนสีขาวห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2566 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, จิตอาสา 904, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบินฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบินฯ ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนก ประสงค์ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ กองบิน 41 ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์, อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน จำนวน 275 ชุด รวมถึงมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 6 ทุน […]

กองบิน 41 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กองบิน 41 บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กองบิน 41 นำโดย น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, รองผู้บังคับการกองบิน 41, เสนาธิการกองบิน 41, รองประ ธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ ไทยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

1 2 3 15