กองบิน 41 รับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.อ.วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณนภสร บัวชุม รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

กองบิน 41 สนับสนุนกำลังพลช่วยขนย้ายเรือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 สั่งการให้กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 สนับสนุนกำลังพลทหารกองประจำการ จำนวน 10 นาย ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

กองบิน 41 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยคุณกัตติกมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในพิธีมีการถวายเครื่องราชสักการะ […]

กองบิน 41 กราบนมัสการฯ ลงอักขระ แผ่นทอง เงิน นาค

กองบิน 41 กราบนมัสการ พระภาวนาธรรมาภิรัช รองเจ้าคณะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด, พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมย์, พระประชานาถมุนี เจ้าอาวาส วัดดอนจั่น และพระครูวิเชียรปัญญา เจ้าอาวาส วัดสันกลาง กองบิน 41 นำโดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยคุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้ากราบนมัสการพระภาวนาธรรมาภิรัช รองเจ้าคณะ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดร่ำเปิง, พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด, พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาส วัดป่าดาราภิรมย์, พระประชานาถมุนี […]

กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล

กองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 และคุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ […]

การเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทย-อินโดนีเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ Col.Purwanto Adi Nugroho Assistant to Commander of Air Operations Command III for Planning as the Head of Delegation และคณะกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน 41 ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน 41 ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ เสนาธิการกองบิน 41 พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและกองบิน 41 และชมการจัดแสดงอากาศยาน, อาวุธของเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 ณ โรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 411 กองบิน […]

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41 ทั้งนี้ มีสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และข้าราชการกองบิน 41 ที่ได้รับเครื่องหมายความสามารถกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ จำนวน 12 คน

กองบิน 41 ร่วม kick off “Big Cleaning Day”

กองบิน 41 ร่วมกิจกรรม kick off “Big Cleaning Day” เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ( SOM 3 ) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วินัย สมภิพงษ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมกิจกรรม kick off “Big Cleaning Day” เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (3 APEC Senior Officials and Related Meeting หรือ SOM 3) โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ […]

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทย-อินโดนีเซีย

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ Col.Purwanto Adi Nugroho Assistant to Commander of Air Operations Command III for Planning as the Head of Delegation และคณะกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน 41 ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรองกองบังคับการกองบิน 41 ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ เสนาธิการกองบิน 41 พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและกองบิน 41 และชมการจัดแสดงอากาศยาน, อาวุธของเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 ณ โรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 411 กองบิน […]

กองบิน 41 ร่วมงานวันรพีรำลึก

กองบิน ๔๑ ร่วมงานวันรพีรำลึก “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 41 ร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีนายปานทอง สุ่มมาตย์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ประธานมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นประธานพิธี ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดงานวันรพีขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่งยวด และทรงถือว่าความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ โดยพระองค์ได้ทรงก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ประเทศชาติ จึงทรงได้รับยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทั้งยังทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะให้มีผู้รู้กฎหมายมากขึ้น ทรงจัดวางระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกา พร้อมแต่งตำราอธิบายกฎหมายอีกด้วย

ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ ช่างโยธากองบิน 41

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 น.อ.สมศักดิ์ เสนกรรหา ผู้อำนวยการกองไฟฟ้า กรมช่างโยธาทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สายวิทยาการช่างโยธากองบิน 41 โดยมี น.อ.วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานสายวิทยาการช่างโยธากองบินฯ ณ หอประชุมเดชะตุคะกองบิน 41

1 2