พัทลุง พร้อมเปิดฉาก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

จังหวัดพัทลุง พร้อมเปิดฉาก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ ชิง 45 ชนิดกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นายสุนทร คงทองสังข์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง, นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพัทลุง, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด, ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้สนับสนุนสิทธิประโยชน์กลาง กกท. และผู้บริหาร กกท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีวราแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 […]