3101

สูมาคารวะ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว ขอพรคุณศรีสุดา ชวชาติ ศรีสุโข ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านพักรับรอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/m5Gux ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. และผู้จัดการมูลนิธิ รพ.สวนดอก รับมอบบริจาคเงิน 200,000 บาท

อ.นพ.วิศว อุบลเจริญ แพทย์ประจำโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพหลวงพ่อพระครูวิรุฬห์ธรรมวัฒน์ (ทองชุ่ม คุตตํมโม,คำขันตี) อดีตเจ้าอาวาสวัดควรค่าม้า พร้อมรับมอบบริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ณ วัดควรค่าม้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/HkgFE ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก: กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช.

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มช. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/wObHI ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สูมาคารวะ รดน้ำดำหัวขอพร กรรมการผู้จัดการ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว ขอพร คุณอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/lWtxx ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ มอบชุดเลื่อยตัดเฝือก 1 เครื่อง มูลค่า 1.45 แสนบาท ให้ รพ.สวนดอก

ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะ ร่วมรับมอบชุดเลื่อยตัดเฝือก Oscimed Dust Extration จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวม 145,000 บาท เพื่อมอบให้กับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องตัดเฝือก ชั้น 4 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/XHmzC ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีเปิด​งานมอบใบประกาศนียบัตร​จบหลักสูตร​การฝึกอบรม​แพทย์เฉพาะ​ทาง​ ประจำปี 2567

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิธีเปิด​งานมอบใบประกาศนียบัตร​จบหลักสูตร​การฝึกอบรม​แพทย์เฉพาะ​ทาง​ ประจำปี 2567 “Farewell Party 2024” โดยมี รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท​แพทย์เฉพาะ​ทางที่จบหลักสูตร และกล่าวรายงานโดย รศ.พญ.จิราภรณ์​ โกรานา รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. โดยภายในงานได้จัดให้มีการมอบใบประกาศนียบัตร​ให้แก่ แพทย์เฉพาะ​ทาง​ที่จบหลักสูตร จำนวน 220 คน ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม​ชั้น 2 อาคารเรียน​และ​ปฏิบัติการ​ 50 ปี คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/BCD9H ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มแฟนคลับในนามโปรเจ็กต์เฉพาะกฤษฏ์ มอบถุงยังชีพ 20 ถุง ให้ รพ.สวนดอก

ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบถุงยังชีพ ถุงขอบคุณ และถุงสดชื่น (Blessing & Breathing Bag) จำนวน 20 ถุง จากกลุ่มแฟนคลับในนามโปรเจกต์เฉพาะกฤษฎ์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสวันคล้ายเดือนเกิดของคุณกฤษฏ์ อำนวยเดชกร (พีพี กฤษฎ์) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/8XNJQ ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทย์ มช.พร้อมคณะ ร่วมแสดงและประกวดในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.และ รศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะ ร่วมแสดงและประกวดในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva โดยนิทรรศการนี้ถือเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเครือ Internation Federation of Innovator’s Associations (IFIA) ที่มีการนำผลงานมาจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก และในปีนี้ ประเทศไทยส่งนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้นจำนวน 94 ผลงาน จาก 37 หน่วยงาน โดยภายในงาน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ มช. ได้รับรางวัลรวมจำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย Gold Medal with the Congratulations of the […]

กราบนมัสการขอพร เจ้าอาวาสวัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) ในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คุณวราภรณ์ ชื่นจงกลกุล ผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และ คุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป กราบนมัสการขอพร พระมหาบัณฑิต ณานเมธี เจ้าอาวาสวัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) ในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมือง และการจัดพิธีทำบุญปอยหลวง โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ วัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/iwLVR ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พล.อ.ชวลิต จารุจินดา และคุณสุพิศ ดีแก้ว มอบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้ รพ.สวนดอก

คุณวรรณลัคน์ ศรีวรรณตัน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณชัชฏากร จันทรวิทูร หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4 และคุณสุชาดา สัจจะปกาสิต หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 6 ร่วมรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และอัตราการเต้นของชีพจร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 78,000 บาท จาก พล.อ.ชวลิต จารุจินดา และคุณสุพิศ ดีแก้ว เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/BsCgZ ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของ มช.เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า ให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ลานสัก ข้างศาลาธรรม มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/lp5kK ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมอบรางวัลการประกวด การปรุงลาบสุก ขันโตก และแต่งกายงาม

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการปรุงลาบสุก ขันโตก และแต่งกายงามโดยผลการประกวดประกวดภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลการแข่งขันปรุงลาบสุกรางวัลชนะเลิศได้แก่ ฝ่ายการพยาบาลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ งานซ่อมบำรุงรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ งานพัสดุ และยานพาหนะ ผลการประกวดตกแต่งขันโตก รางวัลชนะเลิศได้แก่ ฝ่ายการพยาบาลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ งานชันสูตรรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ผลการประกวดการแต่งกายพื้นเมืองรางวัลชนะเลิศได้แก่ ภาควิชาปรสิตรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ฝ่ายการพยาบาลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่งานไฟฟ้า ซ่อมบำรุง ผลการประกวดแต่งกายแบบพระราชนิยม สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ งานบริหารทั่วไป และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ฝ่ายการพยาบาล เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวิธีการปรุงลาบพื้นเมือง ให้เป็นอาหารของคนท้องถิ่น รวมถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามของล้านนา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงประกวดแต่งกายพื้นเมืองด้วยเสื้อผ้าพื้นเมือง และการประกวดแต่งกายแบบพระราชนิยม สมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มช. จัดขึ้นยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์ […]

1 2 3 12