528

บจก.เคลย์ อินเตอร์เนชั่นแนลฯ มอบเข็มฉีดยา จำนวน 1 แสนชิ้น ให้ รพ.สวนดอก

ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ภญ.อนุตรา ฆังตระกูล หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์และเภสัชสนเทศ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เข็มฉีดยา ยี่ห้อ PRIME SYRINGE LDV 1 ml with needle 25 G จำนวน 100,000 ชิ้น มูลค่ารวม 400,000 บาท จาก บริษัท เคลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล โยลดิ้งส์ จำกัดโดยมี พล.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคุณพิชามนชุ์ ชวนสมบูรณ์ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/6JSGR […]

นักศึกษา Ex.-M.B.A. 24 มช.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ต่างประเทศ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Yamaguchi University ฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการในระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมทางธุรกิจ เพิ่มทักษะในการปรับตัวและเข้าใจการทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และ การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศขยายโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทและผู้นำธุรกิจจากต่างประเทศ โดยได้เยี่ยมชมบริษัทชั้นนำสามแห่ง ได้แก่ โรงงานผู้ผลิตยาคูลท์ ,ธุรกิจแข่งเรือ Boat Race โรงงานผลิตเหล็ก Nippon Steel Yahata รวมถึงได้เรียนในห้องเรียน ที่มหาวิทยาลัยฟูกุโอกะ พัฒนาการธุรกิจในญี่ปุ่น การ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี digital transformation และ การทำงานของ Data information อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI ซึ่งช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตทางธุรกิจระหว่างประเทศ การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและคณาจารย์อีกด้วย

ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนกองทุนเพื่อนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญรุ่นพี่ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกองทุนเพื่อนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .วัตถุประสงค์เพื่อ•สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .ช่องทางการรับบริจาคชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลขที่ บัญชี 566-404-8440สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า .สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดการบริจาค ได้ที่[email protected] ☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 053-935271, 053-935276Line official :https://lin.ee/wEaNHpF ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/549po

แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 53 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 53 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ โดยมี คุณสุพิน จินดาหลวง ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันนี้ 16 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/Tc9DN ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่​

มช. เปิดเวที EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี) ประจำปี 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัล TQC+ Innovation และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล TQC ประจำปี 2566 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน รศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2567

ของมักไผ!! “อี่งอ่าง แมงมัน เห็ดถอบ” พ่อค้า-แม่ค้า ขายผ่านออนไลน์เพียบ

ช่วงเข้าสู่เดือนพฤษภาคมมีฝนตกลงมาประปรายทั่วทุกพื้นที่ บ่งบอกถึงเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว สภาพท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงได้เริ่มเบาบางลง เมื่อมีฝนตกลงมาได้สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับผืนแผ่นดิน สิ่งธรรมชาติทั้งพืชและสัตว์ ได้ทยอยกันผุดออกจากผืนดินเพื่อขยายพันธุ์กันตามฤดูกาล โดยเฉพาะของป่าที่มีราคาค่อนข้างแพงเนื่องจากมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย หนี่งปีมีกินเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีของชาวบ้าน ที่ออกจับมากินและมาขายในช่วงจังหวะที่สินค้าทุกชนิดปรับราคาขี้นที่เรียกได้ว่า “แพงทั้งแผ่นดิน” และจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้มีการขายของป่าทางออนไลน์ตามยุคตามสมัยเต็มหน้าเฟซบุ๊กกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะของป่ายอดนิยมทั้งสด ๆ และปรุงสุกพร้อมกิน เช่น แมงมัน , อึ่งอ่าง และเห็ดถอบ หลายหลากหลายราคาเลือกซื้อหาได้ตามสะดวก

ครั้งแรกกับการอบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation !!

🚀 ครั้งแรกกับการเป็น Hub ในภาคเหนือ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !! ในการอบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation เสริมพลัง Mindset ดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล แบบ Onsite ✨.โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.👉 ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (DIGITAL TRANSFORMATION : DX) อย่างเต็มรูปแบบ พัฒนากระบวนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ.Highlight Topics🔸 Customer and Stakeholder Experience🔸 Process Optimization🔸 Workforce Enablement, Empowerment Employee🔸 New Business Model / Transform Product and Service.📅 วันที่ […]

พิธีเปิดกิจกรรม MEDCHIC Youth Health Hackathon 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม MEDCHIC Youth Health Hackathon 2024 กิจกรรมเฟ้นหาสุดยอด Health Tech Solution ใน 36 ชั่วโมง ภายใต้หัวข้อ Unleash Creativity for Future Health พร้อมด้วย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MEDCHIC) ได้ขึ้นกล่าวภาพรวมของงาน โดยตลอดทั้งกิจกรรมได้มีการ Workshop จากวิทยากร และ Mentor ผู้มากประสบการณ์ด้านการสร้างธุรกิจนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพชั้นนำของประเทศ ได้แก่ พญ.ชุติมา ดุลย์มณี CEO of Ocare Health Hub , คุณภัทราภรณ์ กันยะมี : Founder, CEO of The Little Onion Factory, […]

สัมภาษณ์รายการสุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน ตอน ควบคุมน้ำหนักให้ได้ผลด้วยวิธี IF

ผศ.พญ.นิพาวรรณ ไวศยะนันท์ อาจารย์หน่วยระบบต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปโทรทัศน์รายการสุขภาพ ทราบแล้วเปลี่ยน ตอน ควบคุมน้ำหนักให้ได้ผลด้วยวิธี IF ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยจะออกอากาศในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 – 15.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ (NBT North) ระบบดิจิทัล ช่อง 11 และ Live ทางเพจ NBT North ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/LEr9o ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจร แห่งเดียวในภูมิภาค

🩸🩺 ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดครบวงจร แห่งเดียวในภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย 📍ติดตามผ่านFacobook: https://cmu.to/JCankYoutube: https://cmu.to/tRIcZ #Stemcell #การปลูกถ่ายไขกระดูก #ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #สวนดอก #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #สื่อสารองค์กรMedCMU

สูมาคารวะ รดน้ำดำหัวขอพร อดีตผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว ขอพร ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านพักรับรอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/taaw5 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สูมาคารวะ รดน้ำดำหัวขอพร ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณนุชจรี อนุนิมิตรานนท์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ ร่วมสูมาคารวะ รดน้ำดำหัว ขอพรคุณศรีสุดา ชวชาติ ศรีสุโข ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการวิทยุ MASS FM เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านพักรับรอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/m5Gux ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 2 3 91