พิธีทำบุญและสืบชะตา ครบรอบ 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญและสืบชะตา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 50 ปี และ วาระปีที่ 62 การศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ภายในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดดับภัย จังหวัดเชียงใหม่ มาประกอบพิธีทางศาสนา หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลอาจารย์และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ประกอบด้วย อาจารย์ดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ วังศรีคูณ อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ อาจารย์ดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ ศาสตราจารย์ คลินิก ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ อาจารย์ดีเด่น ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม […]

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะมนุษยศาสตร์ มช.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มช. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://cmu.to/FM-14แบบฟอร์มส่งผลงาน : https://cmu.to/OQ4Ykส่งผลงานได้แต่ตั้งวันนี้-11 ก.ย. 65 ภายในเวลา 23.59 น.ประกาศผลการแข่งขัน 16 ก.ย. 65 รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล,รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย เงินรางวัลละ […]

งานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2565

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิรัฐศาสตร์ฯ สมาคมรัฐศาสตร์ฯ และสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษาเก่ารัฐศาสตร์ทุกรุ่น รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกันจัดพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศส่วนกุศลแก่บูรพคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับ พร้อมมอบทุนการศึกษา, ประชุมใหญ่สามัญประจำปี, รับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี และกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบัน “มหกรรมฟุตบอล : สิงห์ขาวสัมพันธ์…คืนถิ่น” ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

การแข่งขันปั่นจักรยาน “หมอหมาพาปั่น” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันปั่นจักรยาน “หมอหมาพาปั่น” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อการกุศลจัดหารายได้ระดมเงินทุนในการจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขัน ประเภทท่องเที่ยว (Fun Ride) ระยะทาง 32 กม และการปั่นแข่งขัน (Race Ride) ระยะทาง 85 กม มีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งกันกว่า 400 คน

มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง”

มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” มช. ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” Lost and Found” the Missing Moment Experience ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม – 25 กันยายน 2565 เวลา 20.00-22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์ โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://fb.watch/eSWY0gj5ij/ ขอบคุณ BuddhaSpace

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และทักษะผู้สูงวัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี และโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล โดยความร่วมมือของ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน รวมมูลค่า 5,000,000 บาท , รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1,000,000 บาท , สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อภิกษุสงฆ์อาพาธ จำนวน 500,000 บาท , สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงบ้านพักญาติ ผู้ป่วยสวนดอก จำนวน 204,000 บาท รถเข็นฉุกเฉิน จำนวน 10 ตัว มูลค่า […]

รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม “การดูแลกล้าไม้หลังปลูก”

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มช. รับอาสาสมัคร ร่วมกิจกรรม “การดูแลกล้าไม้หลังปลูก” เรียนรู้การฟื้นฟู​ป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้างผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย ต้นกล้า 1,350 ต้น พื้นที่ฟื้นฟูป่า 4 ไร่ วันพฤหัส​บดีที่ 25 สิงหาคม 2565เวลา 08:30-16:00 น. ณ บ้านโป่งแยงใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่​ นัดพบกันเวลา 08.30​ น. ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ https://goo.gl/maps/omFygaeTfn9HFRct6 รับอาสาสมัคร 25 คน อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง(นักเรียน นักศึกษา เก็บชั่วโมงจิตอาสาได้ และได้เกียรติบัตร) ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายhttps://cmu.to/DSvolunteerติดต่อสอบถาม โทร. 084-6116345 (เอื้องอริน)

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารลานบุญ ช่วงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แถลงข่าวเปิดตัว โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัว ” โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี ,รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี และ คุณธวัชชัย กฤติยาภิชาตกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในงานแถลงข่าวเปิดตัว ” โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล) ” โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 22 มูลนิธิ องค์กรการกุศล ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว “โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพ ชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited […]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัยเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565” เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพัฒนาทักษะและสมาธิของผู้สูงอายุในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ […]

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 65

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ชวนมา #บอกรักแม่ ด้วยการดูแลสุขภาพใน ‘กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทักษะผู้สูงวัย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565’ พบกับหลากหลายบริการและสันทนาการเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย โดยศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมสันทนาการ ฟรี ได้แก่ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘มะลิน้อย ร้อยมาลัย’ โดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต,กิจกรรมกาดหมั้วมีดี การออกร้านขายสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการเกษียณมีดีและกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth รวบรวมภาพความประทับใจเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลภายในงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://goo.gl/maps/5GESALMFQEF6vbDP6 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQwZaVf7fk2PTNtKEDwfdE1MUdUyHB0sClA9fYCELUMWJx-g/viewform กรุณาแสดงผลตรวจ ATK ทุกครั้ง (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง) ก่อนเข้างาน ณ จุดลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 053 904 914 , 053 […]

1 2 3 14