พช.เชียงใหม่จัดนิทรรศการแสดงผลงาน OTOP

พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมปนะชุมและกิจกรรมฯ วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานการดำเนินการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – […]