82993

การประชุม “CMU INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2024”

ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม “CMU INTERNAL MEDICINE BOARD REVIEW 2024”ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ ค่าลงทะเบียนฟรี !! ช่องทางการลงทะเบียนเว็บไซค์ภาควิชา : https://w3.med.cmu.ac.th/academic-seminar/boardreview2024/Onregisterหรือ QR code ดังแนบบนประกาศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมInternalMEDCMUโทร. 053-935-482, 053-935-483Email : [email protected] ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/G7pWK #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ มช. เตือนประชาชนระวังยุงลายนำเชื้อไวรัสเดงกีก่อโรค

แพทย์ มช. เตือนประชาชนระวังยุงลายนำเชื้อไวรัสเดงกีก่อโรค ปัจจุบันพบโรคไข้เลือดออกระบาดตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่ช่วงฤดูฝน! จากรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2566 พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกจำนวนมาก ยันปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสชนิดนี้ ย้ำให้ทุกครอบครัวป้องกันตนเอง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหากไม่มีข้อห้าม รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ปัจจุบันมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 ซึ่งในประเทศไทยพบการระบาดของไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86) เป็น DEN-1 และ DEN-2 และมียุงลายเพศเมียเป็นพาหะนำโรค ในประเทศไทยพบยุงลาย 2 ชนิดหลักที่สามารถนำโรคไข้เลือดออกได้ คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน ซึ่งยุงลายถือเป็นพาหะนำโรคสำคัญที่ทำให้โรคไข้เลือดออกสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกหลายๆ คน และเกิดการระบาดในชุมชนได้ โดยทั่วไปหากมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งแล้ว จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์นั้นตลอดชีวิต และสามารถข้ามไปป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่เหลือที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนได้ชั่วคราว (ประมาณ 6-12 […]

แสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 60

MED CMU ฟัง for health EP. 138 “แสดงความยินดี กับบัณฑิตแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 60” รับฟังผ่านช่องทางYouTube : https://cmu.to/PjDD6Spotify : https://cmu.to/f8IraApple Podcasts : https://cmu.to/KYIjFFacebook : https://cmu.to/0IYcT #MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 Pfizer ชนิด Bivalent*(เฉพาะเข็มกระตุ้น)

คลินิกวัคซีน ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Pfizer ชนิด Bivalent*(เฉพาะเข็มกระตุ้น) 🔸 ประจำเดือนกุมภาพันธ์วันศุกร์ที่ 9 และ 23 กุมภาพันธ์ 2567เวลา 09.00 – 11.30 น. 🔹เกณฑ์ผู้รับบริการ : *วัคซีนโควิด-19 ชนิด Bivalent เป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ หรือรุ่นที่ 2 ของบริษัท Pfizer-Biontech ที่ใช้ mRNA ของสายพันธุ์ดั้งเดิม (อู่ฮั่น) และสายพันธุ์โอมิครอน สายพันธุ์ BA.1 มาผสมกันกลายเป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิม เพราะมีความจำเพาะต่อโควิดโอมิครอนมากขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ และการบริหารจัดการ การให้บริการวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ➡️กรุณาลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่าน QR CODE 📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ที่เบอร์ 053-944981 (ในเวลาราชการ) ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่าน QR CODE ได้ตั้งแต่ 30 […]

แสดงความยินดีกับคณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา จำนวน 9 ราย ดังนี้ 🎉 ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/SdWaP #65ปี #MedCMU #MedCMU ในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนภาควิชากายวิภาคศาสตร์

” เพราะบุญคือการให้ อาจารย์ใหญ่คือความดี อนุสรณ์แห่งการพลี สละร่างเพื่อสร้างคน “ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน🔸นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ครบรอบ 65 ปี 📍วันพุธที่ 24 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ➡️ภายในงานพบกับ🔹การเสวนาเรื่องการอุทิศร่างกายและเซลล์พันธุศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร?โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.🔹นิทรรศการให้ความรู้จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.o บูธอุทิศร่างกายo บูธพันธุศาสตร์o บูธกายวิภาคพื้นฐาน ** ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ** ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/GuaGW #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญรับชมการแถลงข่าว การเปิดให้บริการศูนย์เครื่องฉายรังสี แบบเกลียวหมุน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญรับชมการแถลงข่าวสื่อมวลชน 🔸 “การเปิดให้บริการศูนย์เครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน (Exclusive Multiple Helical Radiation Center) แห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีสูงสุด และจำนวนเครื่องมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 📍 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567เวลา 09.30-11.00 น.ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/KR6TI #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอแจ้งปิดพื้นที่เพื่อปรับปรุง

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 🔸ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอแจ้งปิดพื้นที่ เพื่อปรับปรุงบริเวณทางเดิน ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ ➡️ ท่านสามารถใช้ทางเข้าออกอาคารบุญสม มาร์ติน และบริเวณห้องอ่านฟิล์ม ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/xbygx #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“โรคสมาธิสั้น” รู้ ใส่ใจ วัยไหนก็เป็นได้

👨🏻‍⚕️ วิทยากรศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 📍 ติดตามผ่านFacebook: https://cmu.to/mxeYBYoutube: https://cmu.to/W74mX #สมาธิ #โรคสมาธิสั้น #สมาธิสั้น #โรคเด็ก#medcmu #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่#สื่อสารองค์กรMedCMU

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ 🔸สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/ygxjF #65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567

เวียนหัวบ้านหมุน 😵‍💫‼️ทำอย่างไร? 📍ขอเชิญติดตามรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก”วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567เวลา 13.30 น. โดย รศ.พญ.ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์อาจารย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามรับชมได้ที่ ..Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอก: https://cmu.to/39tjiYoutube Suandok Channel: https://cmu.to/y1TCV #เวียนหัวบ้านหมุน#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก#คุยกับหมอสวนดอก#MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เช็คความเสี่ยง โรคหูตึง

เช็คความเสี่ยง 👩‍⚕️🩺โรคหูตึง 👂🏻 📍ขอเชิญติดตามรับชม “รายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก”วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดย ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์หัวหน้าหน่วยโสตประสาทและการสื่อความหมายภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามรับชมได้ที่ ..Facebook สุขภาพดีกับหมอสวนดอก: https://cmu.to/39tjiYoutube Suandok Channel: https://cmu.to/y1TCV #เช็คความเสี่ยง #โรคหูตึง#สุขภาพดีกับหมอสวนดอก#คุยกับหมอสวนดอก#MedCMUในมือคุณ#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 2 3