อ.เชียงคำ/ภูซาง จ.พะเยา มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 13 ราย นอภ.เชียงคำประกาศปิดหมู่บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพื้นที่ใน จ.พะเยาได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่กระจายมาจากคลัสเตอร์ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราน ซึ่งเป็นญาติพี่น้องที่เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี และเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ และ ต.สบบง อ.ภูซาง ส่งผลให้มีการตรวจเจอผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จำนวน 7 ราย เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ล่าสุด มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ในพื้นที่ จ.พะเยา จำนวน 13 ราย ประกอบด้วย ชาวบ้าน ม.8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จำนวน 11 ราย และ ชาวบ้าน ม.1 และ ม.9 ต.สบบง อ.ภูซาง หมู่บ้านละ 1 ราย รวมเป็น 2 ราย ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้เฉพาะพื้นที่ จ.พะเยา มีจำนวนสูงถึง 20 ราย โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดถูกส่งไปรักษาตัวที่ รพ.เชียงคำแล้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งทำงานเชิงรุก ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง และแยกกักตัวผู้มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

จากการแพร่ระบาดดังกล่าว นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นอภ.เชียงคำ จ.พะเยา จึงออกคำสั่งปิดหมู่บ้านร่องส้าน ม.8 ต.ร่มเย็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 ม.ค. 64

และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อ.เชียงคำ มีคำสั่งที่ 275/2564 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64 โดยห้ามผู้ใดเข้า-ออก บ้านร่องส้าน หมู่ที่ 8 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ  ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 64 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในที่สาธารณะ เช่น ตลาดชุมชน จุดรับซื้อมะม่วง การประชุมของหมู่บ้าน เป็นต้น เว้นแต่กิจกรรมในครอบครัวเท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น