ทำไมจึงสรงน้ำธาตุ

ทำไมจึงสรงน้ำธาตุ ทำไมเราจึงสรงน้ำพระธาตุเวลานี้ หลายคนสงสัยว่า ทำไมคนล้านนา ต้องมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ หรือเจดีย์ ในช่วงเวลานี้ ทั้งที่เป็นฤดูฝน เชียงใหม่นิวส์ พยายามหาคำตอบ จึงขออนุญาต นำบทความที่ เฟสบุค อ.บารเมศ วรรณสัย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้โพสต์ข้อความกล่าวถึง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ไว้ดังนี้ “สรงน้ำพระธาตุ ถ้าแปลตามความหมาย คือ การทำความสะอาดพระธาตุนั่นเอง. ทำไมเราจึงสรงน้ำพระธาตุเวลานี้ ที่นี่มีคำตอบ คนเมืองหละปูน บ่าเก่าอายุ หกสิบขึ้นไปก็จะได้ยินคนเฒ่าว่า “หดน้ำธาตุ” ก็มีความหมายตรงตัว ทำไมจึงสรงน้ำธาตุ คนโบราณมักจะคิดเรื่องการเอาวิถีธรรมชาติ มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจกรรม  องค์พระธาตุคือสัญลักษณ์ตัวแทนของพระพุทธเจ้า สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนแสดงความเคารพต่อพระพุทธศาสนา คนล้านนา จึงคิดกิจกรรมที่รวมคนในการร่วมกันรักษา สิ่งที่เราเคารพบูชาตามฤดูกาลต่างๆ ตัวอย่างเช่น หน้าหนาว ห่มผ้าพระธาตุ ตานหลัวผิงไฟพระเจ้า คนล้านนาจริงๆแบบเบ้าโบราณ จะห่มพระธาตุยามหนาวเท่านั้น เพราะเหตุผลง่ายๆคืออากาศหนาว จึงมีคำว่า เดือนสี่เหนือ(มกรา) กินเข้าจี่เผาข้าวหลาม ตานหลัว ผิงหนาวพระเจ้า เดือนยี่ ก็ยึดจารีตประเพณีความอุดมสมบูรณ์ หลังงานเก็บเกี่ยว ก็จะจุดประทีปโคมไฟ ส่องสว่าง เพื่อให้คนมาทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนายามค่ำคืน ถือว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนา […]

เปิดคำทำนาย นางสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕

เปิดคำทำนาย ๏ นางสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๕ ทรงพระนามว่า “พระนางกิริณีเทวี” หรือ “พระนางกาฬกิณีเทวี”ในปี 2565 จะทรงพาหุรัด ทัดพระกรรณด้วยดอกมณฑา ทรงอาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วแลงา พระหัตถ์ขวาทรงคชกุศ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน (ปืนผา)เสด็จประทับยืน มาเหนือหลังพญากุญชรชาติ (ช้าง) เป็นเทวราชพาหนะ (ตามคำทำนายเดิม คือ เสด็จไสยาสน์ หรือนอนมาบนหลังช้าง) ๏ คำทำนายคำทำนาย แต่ครั้นโบราณกาลเก่า กล่าวว่าวันพฤหัสบดี…เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแลฯวันศุกร์ เป็นวันเนา ข้าวจะยากแลหมากจะแพง แร้งกาจะตายห่าสิ้น สัตว์ในป่าทั่วปัฐพินทร์จะเกิดภยันตรายวันเสาร์ เป็นวันเถลิงศก หมู่ทแกล้วทกล้าแลทหารทั้งปวงทั้งหลาย จะประกอบไปด้วยความสุขสโมสร แลวิชาวิทยาการต่าง ๆ แม้จะกระทำยุทธนาด้วยข้าศึก ณ ทิศานุทิศใด ๆ ก็จะมีชัยชำนะทุกเมื่อทุกครั้งไปนางสงกรานต์เสด็จประทับยืน ทำนายว่าปวงประชาจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเจ็บไข้ด้วยโรคาเกณฑ์พิรุณศาสตร์…ปีนี้ อาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า […]

ปั๊กกะตืนปีใหม่พื้นเมืองปีเต่ายี ๒๕๖๕

ปั๊กกะตืนปีใหม่พื้นเมืองปีเต่ายีหรือหนใต้เรียกปีขาล จุลศักราช ๑๓๘๔ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ปีนี้เป็นปี ปรกติวาร ปรกติมาส ปรกติสุรทิน พระอาทิตย์จักย้ายออกจากราศีมีนอาโปธาตุเข้าสู่ราศีเมษเตโชธาตุ ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๗ เหนือเดือน ๕ ใต้ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙นาฬิกา๕๒นาที๑๒ วินาที ถือเป็นวันสังขารล่อง รวิสังขานต์แต่งองค์ทรงเครื่องสีเหลือง ประดับด้วยแก้ววิฑูรย์น้ำทอง หัตถ์ขวาถือสร้อยประคำหัตถ์ซ้ายพาดตัก ยืนมาบนหลังม้า รุกหน้าไปทิศเหนือมีนางเทวดานามว่ากัลยาคุกเข่ารออยู่ ตามฮีตฮอยโบราณวันนี้ต้องปัดกวาดเช็ดถูบ้านช่องห้องหอร้านค้าร้านขายให้สะอาดสอ้านน่าอยู่น่าซื้อขาย รุ่งเช้าเป็นวันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นวันเนาว์หรือวันเน่า วันนี้บ่ดีกล่าวผรุสวาจาอย่าคิดร้ายอาฆาตแค้นผู้ใดจักเป็นอกุศลติดจิตติดชีวิตบ่ดีบ่งาม มีโอกาสให้ตักทรายเข้าวัดใช้หนี้ธรณีสงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย ถวายตุงเป็นพุทธบูชาเพื่อนำความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัว รุ่งเช้าวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗ เหนือเดือน ๕ ใต้ตรงกับวันพระ เวลา ๑๓ นาฬิกา ๔๙ […]

เปิดประวัติ “ประจญ ปรัชญ์สกุล” สู่เส้นทางพ่อเมืองเชียงใหม่ คนที่ 40

หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายชื่อ การแต่งตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ 3 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา และในคำสั่งดังกล่าว มีการโยกย้าย “ผู้ว่าฯประจญ ปรัชญ์สกุล” จาก จ.เชียงราย มารับตำแหน่ง พ่อเมืองคนใหม่ อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ต.ค. 64 นี้ เป็นต้นไป แทน “ผู้ว่าฯ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์” ที่เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา เส้นทางชีวิตของ “ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ลำดับที่ 40”  เป็นชาวอ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยกำเนิด ใฝ่เรียน จนสามารถสอบรับราชการเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ ชั้นประทวน เป็นศิษย์เก่านักเรียนนายสิบแผนที่ทหาร ( นนส.ผท.รุ่น 23) ภาคภูมิใจและยังสำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น “สิงห์ทอง” ที่โดดเด่นในรุ่น จากนั้นจบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ […]

“วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เชียงใหม่ ความงดงาม อลังการด้วยศิลปล้านนาประยุกต์

เที่ยวชมความงดงาม อลังการ “วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” อ.แม่แตง เชียงใหม่ วัดบ้านเด่น เดิมชื่อวัด “หรีบุญเรือง” สร้างเมื่อ พ.ศ. 2437 บริเวณที่ตั้งเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งเป็นที่สูงกว่าพื้นที่ในหมู่บ้าน ภายใต้เนินเขามีถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเคารพนับถือจึงเรียกว่า “วัดบ้านเด่น”ครูบาไชยา วัดป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นองค์ประธานริเริ่มก่อสร้างวัดบ้านเด่น ได้กราบอาราธนานิมนต์ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดหัวคง ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็น ประธานในการก่อสร้างศาสนสถานและศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดตลอดจนถึงปัจจุบัน วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆเห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกกันว่า “วักบ้านเด่น” เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศสโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้าวัด ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดา พร้อมๆไปกับการเที่ยวชมพุทธสถานแห่งนี้ และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี ภายใน วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน มี อุโบสถ หอไตร หอกลอง วิหารเสาอินทขิล กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา […]

เฮือนโบราณ’หลวงอนุสารสุนทร’

ไปดูเฮือนหลวงอนุสารฯ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เรือนล้านนาโบราณแท้ ๆ มักมีให้เห็นไม่มากนัก ส่วนใหญ่ถูกรื้อแล้วสร้างเป็นอาคารสมัยขึ้นมาแทน แต่มีเรือนล้านนาหลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมล้านนา เรือนหลังนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชื่อ “เรือนอนุสารุสุนทร” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบ 125 ปี หลวงอนุสารสุนทร คหบดีผู้บุกเบิกการค้าในเมืองเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรือนคู่แฝดกับ “เรือนคำเที่ยง” ซึ่งอยู่ ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กรุงเทพมหานคร อันเป็นเรือนอนุสรณ์แด่นางคำเที่ยง ผู้เป็นภริยาของหลวงอนุสารสุนทรและเป็นต้นตระกูล “ชุติมา และ นิมมานเหมินทร์” เรือนอนุสารสุนทร เป็นเรือนไทยที่ก่อสร้างขึ้นตามลักษณะของเรือนล้านนาภาคเหนือ แสดงให้เห็นลักษณะทางสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตและความเชื่อของคนล้านนา อาทิ กาแล ซึ่งเป็นตัวไขว้กันติดไว้อยู่ปลายจั่ว โดยมากนิยมทำลวดลายแกะสลักอย่างสวยงาม นอกจากนั้นในเรือนล้านนายังมีการแบ่งส่วนต่าง ๆ ของบ้านออก เช่น เรือนไฟ มักจะแยกออกจากตัวเรือนภายในประกอบด้วยบริเวณที่ตั้งเตาไฟซึ่งมีลักษณะเป็นก้อนเส้า 3 ก้อนสำหรับตั้งหม้อข้าว มีการต่อไม้ขึ้นไปด้านบนสำหรับแขวนพริก หอม กระเทียมและอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ เรียกว่า “ข่า” ส่วนบริเวณมี ‘เติ๋น’ เป็นพื้นที่กึ่งเปิดโล่งใช้ผนังด้านหลังร่วมกับห้องนอน ด้านหน้าเปิดโล่งออกสู่ชาน คนล้านนาใช้เติ๋นเป็นพื้นที่เอนกประสงค์สำหรับพักผ่อนนั่งเล่น ทำงาน หรืออาจใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง […]

ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ขอนำเสนอความสวยงามแห่งล้านนา ต้น น้ำผึ้ง หรือ สายน้ำผึ้ง คือชื่อพื้นเมืองของต้นรวงผึ้ง ไม้หอมที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000-1,100 เมตร เป็นพันธุ์ไม้พวกเดียวกับปอกระเจาและตะขบฝรั่ง ช่วงเวลานี้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ : Royal Park Rajapruek กำลังเบ่งบานสวยงามในช่วงวันสำคัญ 28 ก.ค. ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร ต้นรวงผึ้ง..ไม้หอมพื้นถิ่นเริ่มผลิดอกสีเหลืองสวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามแล้ว สำหรับดอกรวงผึ้งจะทยอยบานสะพรั่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ระยะเวลาดอกตูมถึงบานนั้นประมาณ 7-10 วัน/ครั้ง/ปี พร้อมส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดทั้งวัน ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า เป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีดอกสีเหลืองอร่ามโดดเด่นดั่งดวงดาวประกายแสงเหลืองทองบนท้องฟ้า ดังชื่อสามัญที่เรียกว่า Yellow Star มักจะผลิชูช่อเต็มต้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และยังตรงกับสีของวันจันทร์ที่เป็นวันพระราชสมภพด้วยเช่นกัน พิกัดชมดอกรวงผึ้ง : […]

เจดีย์สีขาว วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอความสวยงามของ เจดีย์สีขาว วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังวิหารไม้สัก ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นทีหลังเมื่อปี พ.ศ. 2556 ซึ่งทางวัดจะจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนแปดเป็ง หรือเดือนมิถุนายน วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 100 ปีที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่บนเชิงเขา ในตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน ห่างจาก บ้านแม่กำปอง ประมาณ 300 เมตร นับเป็นวัดที่อยู่คู่หมู่บ้านมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้อีกด้วย นอกจากสัมผัสวิถีชีวิต และชมธรรมชาติอันเขียวขจีของบ้านแม่กำปองแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มักจะแวะเวียนเข้ามาทำบุญไหว้พระที่วัดคันธาพฤกษา พร้อมกับดื่มด่ำกับบรรยากาศสงบร่มเย็นรอบๆ วัด ถือเป็นวัดที่ตอบโจทย์ทั้งสายบุญและสายเที่ยวธรรมชาติ ขอบคุณ trueidอ่าน -> วัดคันธาพฤกษา วัดสวย เชียงใหม่ Unseen แม่กำปอง โบสถ์กลางน้ำ ป่าร่มรื่น

ตานสลากย้อม ประเพณีเก่าแก่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา  นำเสนอประเพณี ล้านนาที่เก่าแก่ ของลำพูน กำหนดการงาน “ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน สูงใหญ่เท่าตึก” วันที่ 4-10 ก.ย.2565 ซึ่งกิจกรรมมีดังนี้ กิจกรรม วันที่ 4 กันยายน 2565 การประกวดตันสลากข้อม วันที่ 8 กันยายน 2565 วันดาสลากข้อมบนถนนอินทยงยศ วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ชมขบวนแห่สลากย้อม จากถนนอินทยงยศสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวันที่ 10กันยายน 2565 วันถวายทานต้นสลากย้อม ยามค่ำคืนชมความงามสลากย้อม ย้อมด้วยแสง และเสียงประกอบเพลงชุด” ย้อมสลากด้วยแสงสี” อ่าน เชิญชมความงดงาม “ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน สูงใหญ่เท่าตึก https://www.chiangmainews.co.th/newsies/2231765

สลุงหลวง แห่งนครหริภุญชัย

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของสลุงหลวงเมืองลำพูน เมืองล้านนาที่มีอายุกว่า 1400 ปี หลายคนรู้ว่ามีสลุงหลวงลำปาง ไม่ทราบว่ามีสลุงหลวง แห่งนครหริภุญชัย #สลุงหลวงน้ำทิพย์ #น้ำทิพย์ ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ จ.ลำพูน “สลุงหลวงน้ำทิพย์ นี้ สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน พร้อมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการ และศรัทธานาบุญ ทั้งหลาย ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชาแด่จอมเจดีย์เจ้าหริภุญชัย วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2541 จำนวน 2 ใบ สิ้นค่าสร้าง 500,000 บาท” มักใช้ในพิธีสงกรานต์ แห่น้ำศักดิ์สิทธิจากดอยขะม้อ มาร่วมขบวนแห่ในงานสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ในประเพณีแปดเป็ง #สลุงหลวง #ลำพูน

ตำนาน องค์พระอินทร์ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของ พระอินทร์ ที่ประดิษฐาน วัดเจดีย์หลวง ผู้ประทานความช่วยเหลือ ตามตำนานชาวล้านนา จนมาสู่ประเพณีบูชา เสาอินทขีล(ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ประเพณีใส่ขันดอก..ที่คู่เมืองล้านนาและเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ อ่านข่าว -> การก่อสร้างหอพระอินทร์ https://www.chiangmainews.co.th/newsies/2222819 ขอบคุณภาพ Sanlarn Sansook วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่ Wat Chedi Luang Chiang Mai ตำนานความเป็นมาของ เสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่)บริเวณที่ตั้งเมืองเชียงใหม่ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา เป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวะ ในเมืองมีผีหลอกหลอน ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนไม่เป็นอันทำมาหากิน อดอยากยากจน พระอินทร์จึงได้ประทานความช่วยเหลือบันดาลบ่อเงิน บ่อทอง และบ่อแก้วไว้ในเมือง เมื่อเศรษฐีลัวะ 9 ตระกูล แบ่งกันดูแลบ่อทั้งสามบ่อบ่อละสามตระกูล โดยที่ชาวลัวะต้องถือศีล รักษาคำสัตย์ เมื่อชาวลัวะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สมดังปรารถนา ชาวลัวะก็ปฎิบัติตามเป็นอย่างดี บรรดาชาวลัวะทั้งหลายต่างก็มีความสุขความอุดมสมบูรณ์… ข่าวความสุขความอุดมสมบูรณ์ของเวียงนพบุรี ซึ่งเป็นตระกูลของชาวลัวะเลื่องลือไปไกล และได้ชักนำให้เมืองอื่นยกทัพมาขอแบ่งปัน ชาวเมืองลัวะตกใจจึงขอให้ฤๅษีนำความไปกราบทูลพระอินทร์ พระอินทร์จึงให้กุมภัณฑ์ หรือยักษ์สองตน ชื่อว่าพญายักขราช พญาอมรเทพ ขุดอินทขีลหรือเสาตะปูพระอินทร์ ใส่สาแหรกเหล็กหาบไปฝังไว้กลางเวียงนพบุรี เสาอินทขีลนั้นมีฤทธิ์มากดลบันดาลให้ข้าศึกที่มากลายร่างเป็นพ่อค้า […]

ภาพวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ในอดีต

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนา ในเชียงใหม่ในอดีต รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งตัวของหญิงชาวล้านนา ที่หาชมได้ยาก ขอบคุณภาพเก่าเล่าอดีต ภาพวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ในอดีต เชียงใหม่นิวส์

บ้านกลาง ลำพูน อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน

นายก ทต.บ้านกลาง อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถวายวัดแม่ยากดวงดี ต.บ้านกลาง วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.ที่วัดแม่ยากดวงดี ม.8 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี 2565 เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีผู้แทนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปถวายยังวัดต่างๆ ในส่วนของวัดแม่ยากดวงดี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นั้น นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นผู้แทนอัญเชิญฯ ตามกำหนดการดังนี้ เวลา 09.00 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญเทียนฯ จากบริเวณแยกทางเข้าหมู่บ้านแม่ยาก เข้าสู่วิหารภายในวัดแม่ยากดวงดี จากนั้นประธานในพิธี นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี […]

วัดเงี้ยว(ไทใหญ่) ในดินแดนล้านนา

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอวัดเงี้ยวแห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ ที่ลักษณะของพระธาตุที่วัดป่าเป้านี้ เป็นแบบ ไทใหญ่ มีความสวยงามผสมผสานล้านนา และศิลปะชาวไตของล้านนา และที่วัดได้จัดประเพณีปอยส่างลองเป็นประจำในเดือนเมษายนของทุกปี ที่นี่คือวัดเงี้ยว(ไทใหญ่) แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2426 โดยหม่อมบัวไหล พระสนมเชื้อสายไทใหญ่ และชาวไทใหญ่ที่ได้อพยพมายังเชียงใหม่ และด้วยบริเวณที่ตั้งของวัดนั้น มีต้นเป้าซึ่งเป็นสมุนไพรจำนวนมาก จึงตั้งชื่อวัดขึ้นว่า “วัดป่าเป้า” ภายในวัดป่าเป้า มีสิ่งที่น่าชมหลายอย่าง อาทิ พระธาตุที่มีลักษณะแบบไทใหญ่ พิพิธภัณฑ์ชาวเงี้ยว และราว ๆ เดือนเมษายนของทุกปี ทางวัดจะมีการจัดประเพณี ปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้วของชาวล้านนา และยังมีโรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่ให้แก่เด็ก ๆ ในละแวกนั้นอีกด้วย แต่เดิมนั้นวัดป่าเป้าแห่งนี้ เป็นคุ้มเก่า หรือวังเก่าของพระเจ้ากือนาธรรมิการาช เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในเชื้อเจ้าเจ็ดตนสมัยนั้น หลังจากพระองค์ได้สวรรคตไปแล้ว ได้มีการนำพระศพ ของพระเจ้ากือนาเข้าไปในเมืองทางด้านกำแพง ตรงข้ามวัดพราหมณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดป่าเป้าทุกวันนี้ เพื่อทำพิธีแต่งการฌาปนกิจของพระเจ้ากือนั่นเอง หลังจากนั้นวัดแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างจากการติดพันศึกสงครามจนมีสภาพทรุดโทรม และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในอดีต ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่ ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง […]

บรรยากาศทำบุญ วันพระใหญ่เชียงใหม่

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา พามาชมบรรยากาศ ปชช.พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญวันพระใหญ่อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งอาสาฬหบูชา ตรงกับวันที่ 13 ก.ค.65 และเข้าพรรษาตรงกับวันที่ 14 ก.ค. 65 ทำบุญกันอย่างคึกคัก ในเชียงใหม่ล้านนาแห่งนี้ มีวัดวาอารามร่วมจัดงานบุญสืบสานประเพณี มีชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่ วัดยางกวง เมืองเชียงใหม่ นำโดย พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทฺธิวาที และ คุณอธิชาติ ชุมนานนท์ พร้อมคณะนามผู้แทนของ คนล้านนาเชียงใหม่ประกอบพิธี อัญเชิญพระบรมรูปพญามังรายขึ้นประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์และพิธีหลอมทองคำ สร้างยอดฉัตรเจดีย์เสร็จแล้ว จึงพร้อมกันเวียนประทักษิณรอบองค์พระธาตุ เพื่อนึกถึงคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา 13 ก.ค 65 ที่วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ จัดทำบุญและเวียนเทียน และร่วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ ไถ่ชีวิตช้าง 3 เชือก ครบทั้งหมดแล้ว ทั้งยังจัดแจกผักจาก อ.อมก๋อย ให้ผู้ที่เข้าร่วมเวียนเทียนได้เกลับบ้าน อิ่มบุญอีกด้วย และบรรยากาศวัดต่างๆในเชียงใหม่- ลำพูน […]

พระพุทธรูปสิงห์หยก เชียงใหม่

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ขอนำเสนอ พระพุทธรูปสิงห์หยก วัดอู่ทรายคำ เมืองเชียงใหม่ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากเนื้อหยกสีเทาอมฟ้า ซึ่งมาจากบ่อหยกเมืองผากั้น ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมา ตั้งอยู่ที่ วิหารวัดอู่ทรายคำ ถ.ช้างม่อยเก่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระพุทธรูปสิงห์หยก ลักษณะของพระพุทธรูปสิงห์หยก หรือพระสิงห์หยก เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาเชียงแสน แบบสิงห์ 1 หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว สูง 41 นิ้ว น้ำหนัก 900 กิโลกรัม นับเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากหยกธรรมชาติของเมียนมา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อ้างอิง “พระพุทธรูปสิงห์หยก” วัดอู่ทรายคำเชียงใหม่ อ่านต่อ->https://www.chiangmainews.co.th/100lanna/1146761/

วัดเชียงใหม่ เวียนเทียน อาสาฬหบูชา

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา รวบรวมวัดในเชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ที่จัดงานเวียนเทียน อาสาฬหบูชาคืนนี้ 13 ก.ค. 65 ซึ่งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้งดมาหลายครั้ง วัดในเชียงใหม่-ลำพูนที่จัดเวียนเทียนคืนนี้ 13 ก.ค.65 1. วัดเจดีย์หลวง 2. วัดสวนดอก 3. วัดพระธาตุดอยสุเทพ 4. วัดป่าแดด 5. วัดดวงดี 6. วัดยางกวง 7. วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม และ จ.ลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย

พระอุปคุต วัดดาราภิมุข แม่ริม

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของพระอุปคุตที่ชาวล้านนา นับถือไหว้สักการะ ซึ่งในวันพระใหญ่วันพุธที่จะถึงนี้ (13 ก.ค.65) เที่ยงคืนวันที่ 12 ก.ค.65 จะมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน “เป็งปุ๊ด” ที่วัดดาราภิมุข อ.แม่ริม เชียงใหม่ วัดดาราภิมุข ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นจากดำริของเจ้าดารารัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการตอบแทนกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อแม่นม คือ นางเต็ม (แม่นางกัลยารักษ์ ไม่ทราบนามสกุล จากคำบอกเล่าของ พ่อหลวงบุญสม ณ เชียงใหม่ อดีตกำนันผู้ใหญ่บ้าน สายสกุล ณ เชียงใหม่) ภายในวัดดาราภิมุข มีพระตำหนักจำลอง ที่ประดิษฐานพระรูปของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่สวยงามน่ามาไหว้สักการะ อีกทั้งยังมีชื่อคล้ายวันป่าดาราภิรมย์ ไม่ไกลจากตัวเมือง อ.แม่ริม อยู่ใกล้วัดดอนแก้ว แม่ริมเชียงใหม่ อ่านประเพณี ตักบาตรเป็งปุ๊ด ตักบาตรเป็งปุ๊ด ประเพณีล้านนา – […]

1 2 3 17