กลุ่มเกษตรกรยุติการชุมนุม หลังเข้าพบ รมต.ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 กลุ่มเกษตรกรที่ชุมนุมเรียกร้องราคารับซื้อข้าวโพดตกต่ำ ประกาศยุติการชุมนุม หลังนำเรื่องการชดเชยการเกษตรปรึกษาและนำเข้าพิจจาราณาในช่วงเย็นของวันนี้
โดยกลุ่มเกษตรกรยื่นข้อเสนอไป 2 ข้อ คือ

1.งดรับซื้อและนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน

2.ชดเชยราคาไร่ละ 1,000 บาท ต่อหนึ่งครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 40 ไร่

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรแจ้งว่า ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางมารับเรื่องในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม โดยกลุ่มเกษตรกรเตรียมยื่นเรื่องย้าย หัวหน้าสำนักงานพานิชจังหวัดน่าน เนื่องจากไม่พอใจในการแก้ปัญหาและส่งเรื่องร้องเรียนล่าช้า
ประกาศยุติการชุมนุมเมื่อเวลา 12.40 น. เหตุการณ์ทั่วไปเข้าสู่ภาวะปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น