ปปส.ภาค 5 ขายทอดทรัพย์สินคดียาเสพติด

ปปส. ภาค 5 จัดกิจกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด เป็นวันที่ 3 ในพื้นที่ จ.พะเยา ได้เงินรวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 มิ.ย. 65 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ปปส. ภาค 5 ให้เกียรติร่วมในพิธี ซึ่งในครั้งนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ได้นำทรัพย์สินประเภททองและเครื่องประดับ จำนวน 160 รายการ มาขายทอดตลาดให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยสามารถขายทอดตลาดออกไปได้ทุกรายการ เป็นมูลค่า1,905,500 บาท

จากนั้นในช่วงบ่าย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราบ เข้าร่วม ซึ่งสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ได้นำทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้ง รถยนต์ ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ ตลอดจนทรัพย์สินประเภททองและเครื่องประดับ อีกจำนวน 100 รายการ ออกมาให้ประชาชนที่สนใจร่วมประมูล โดยสามารถขายทอดตลาดออกไปได้ 120 รายการ เป็นเงิน 4,685,000 บาท มีไฮไลต์อยู่ที่เซ็ตกำไลข้อมือทองคำ หนัก 280 กรัม ซึ่งคุณพิบูลชัย อาทรวรางกูร ปิดประมูลไปที่ราคา 416,300 บาท

ที่ผ่านมาการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ จังหวัดแพร่ ลำพูน พะเยา และจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินไปได้ถึง 10,004,900 บาท โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 5 จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

นอกจากนี้สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ยังได้จัดบูธนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” แจกต้นกล้ากระท่อม จังหวัดละ 100 ต้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายพืชกระท่อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถสร้างประโยชน์จากพืชกระท่อมในทางเศรษฐกิจได้ในระยะยาว โดยสำนักงาน ปปส. ภาค 5 จะได้ดำเนินการจัดบูธนิทรรศการ “พืชกระท่อมสร้างเศรษฐกิจไทย” แจกต้นกล้ากระท่อม 100 ต้น อีกครั้งสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและแม่ฮ่องสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน นี้ ณ โรงแรมน่านน้ำทอง จังหวัดน่าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น