สาหัส! กองทุนน้ำมันฯ ติดลบทะลุ 1 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้แจ้งถึงฐานะสุทธิกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2565 ติดลบแล้ว 102,586 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 65,202 ล้านบาท และบัญชีแอลพีจีติดลบ 37,384 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นอัตราการติดลบที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการดูแลระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงผันผวนในระดับสูง ส่งผลให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2565 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือราคาดีเซลใหม่ โดยหากราคาดีเซลเกิน 35 บาทต่อลิตร จะช่วยเหลือราคาส่วนเกิน 50% ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 2565  และให้ผู้ค้าน้ำมันตรึงค่าการตลาดดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

หากในเดือน ก.ค. 2565 กองทุนฯ ยังชดเชยในอัตราดังกล่าว และราคาดีเซลทะลุ 35 บาทต่อลิตร จะส่งผลให้ต้องปรับขึ้นราคาดีเซลถึง 5.45 บาทต่อลิตร จากราคาชดเชยที่ 10.91 บาทต่อลิตร และทำให้ราคาดีเซลทะลุ 40 บาทต่อลิตรได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น