จุรินทร์ เผยส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง 11.9%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2565 ว่าขยายตัว 11.9% หรือมีมูลค่า 26,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 24.5% มีมูลค่า 28,082 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไทยขาดดุลการมูลค่า 1,529 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน) ส่งออกไทยขยายตัว 12.7% โดยมีมูลค่า 149,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การนำเข้า ขยายตัว 21% มีมูลค่า 155,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6 เดือน ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 6,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การที่ส่งออกไทยขยายตัวเป็นบวกส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชนที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในรูปแบบคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ในการผลักดันการส่งออกไทย ภาคการผลิตทั่วโลกยังขขยายตัวรวมถึงการได้อานิสงส์จากค่าบาทส่งผลให้การส่งออกไทยขยายตัวได้ดีและการฟื้นความสัมพันธ์การค้ากับซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยจะนำคณะเอกชนเดินทางไปเจรจาธุรกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น