เซ็นแล้ว!! ไทย- จีน ฟรีวีซ่า มีผล 1 มีนาคมนี้

พิธีลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-จีน เริ่มแล้ว 28 มกราคม ที่ผ่านมายกเว้นการตรวจลงตรา(ฟรีวีซ่า) ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทาง กึ่งราชการ มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป และสามารถพำนักได้สูงสุดไม่เกิน30วัน พร้อมเตรียมจัดประชุมรมต.ปีละครั้ง ตั้งเป้าเดินทางรถไฟจีน-ไทย-ลาว ต่อ ย้ำต้องเสริมสร้างประชาคม เพื่อรักษาเสถียรภาพของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นายหวัง อี้ เยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2567 ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เป็นประธานร่วมในการประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย – จีน ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศสองฝ่าย ที่ลงนามเมื่อ 29 ตุลาคม 2566 ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความสำคัญของมิตรภาพไทย – จีน และยืนยันที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันในทุกมิติ โดยมุ่งสร้าง “ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย – จีน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น” พร้อมหารือแนวทางในการต่อยอดความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการค้า รวมถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตร การลงทุน วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระดับประชาชน การอำนวยความสะดวกด้านความเชื่อมโยง รวมถึงการผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ตลอดจนด้านความมั่นคง ความร่วมมือในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) อาเซียน และสหประชาชาติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่มีความสนใจร่วมกันและมีความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สถานการณ์ในเมียนมา ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคนี้ในภาพรวม

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ใช้โอกาสนี้หารือแนวทางการเตรียมการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน ในปี 2568 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในจัดกิจกรรมทั้งในไทยและจีนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง ท้องถิ่น และประชาชนทั้งสองประเทศ

ภายหลังการประชุมฯ รัฐมนตรีทั้งสองได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 รวมทั้งเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น โดยในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายหวัง อี้ และคณะ

ในช่วงเช้าวันที่ 29 มกราคม 2567 นายหวัง อี้ และคณะ มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยในโอกาสนี้ จะมีการลงนามพิธีสารการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน 2 ฉบับ โดยนายหวัง อี้ และคณะ จะเดินทางกลับในช่วงเย็นวันเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น