(มีคลิป) มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ หัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่หน่วย (ภาคเหนือ) ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เข้าร่วมพิธี

นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้พบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ 1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2. ตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3. การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม (Mammogram)

สำหรับอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งของประเทศไทย มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม รองลงมาได้แก่มะเร็งปอด มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับ ในการนี้ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร อำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ได้นำขบวนรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส จำนวน 4 คัน ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง (รถ Mammogram) 2 คัน รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คัน รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม 1 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น