“โนโรไวรัส” ช่วงนี้ระบาดหนัก! ทำอาเจียน-ท้องเสีย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเรื่อง โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นสาเหตุให้เกิดอาเจียนและท้องเสีย พบมากขณะนี้

โดยระบุว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน จะมีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงคล้ายอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ที่มีสาเหตุมาจากโนโรไวรัส พบได้มากขณะนี้ บางรายอาจเป็นรุนแรง ถึงต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือ

การระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเดือน 2 เดือนนี้ มักจะเกิดในโรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มาก เช่น โรงงาน หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในเรือสำราญ เชื้อไวรัสนี้ไม่มีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูง และทนต่อสารเคมีฆ่าเชื้อต่างๆ ได้มาก 

การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาด รับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ในกรณีที่สงสัยหรือมีการระบาด การตรวจเชื้อจากอุจจาระ จะสามารถบอกได้เป็นอย่างดี

ทางศูนย์ยินดีที่จะตรวจวินิจฉัยให้ โดยเฉพาะที่มีการระบาด เพื่อการบริการ โดยส่งอุจจาระ หรือป้ายจากที่อาเจียน และจะบอกผลให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับตัวอย่าง ติดต่อมาได้ที่ 02 256 5324, 02 256 4929 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่จะขอเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไวรัส สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก เพื่อนำไปศึกษาต่อในเชิงลึกต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น