มิตซูแสงชัย เชียงใหม่ จัด NEW XPANDER TEST DRIVE

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ร่วมกับ มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย จัดงาน NEW XPANDER TEST DRIVE และ รถยนต์มิตซูบิชิ ทุกรุ่น โดยได้เชิญผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชนได้มาร่วมทดสอบรถยนต์มิตซูบิชิ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด ร่วมกับ มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย จัดงาน NEW XPANDER TEST DRIVE และ รถยนต์มิตซูบิชิ ทุกรุ่น โดยได้เชิญผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชนได้มาร่วมทดสอบรถยนต์มิตซูบิชิ ณ ร้าน Karin & Shor’s ภายในงานจองรถรับสิทธิพิเศษสุด!ดาวน์เริ่มต้น 0 บาท* ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% รับฟรี ร่ม UV Mitsubishi 30″ มูลค่า 1,299 บาท รับบัตรกำนัลมูลค่า 3,000 บาท*ลุ้นรับ!! […]

ราชกิจจาประกาศ หลักเกณฑ์เงินอุดหนุน รถ EV

วันที่ 30 พ.ค. 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตาม มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หรือแพ็คเกจอีวี ซึ่งลงนามโดยนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต โดยที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 372/2563 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบาย ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แต่งตั้งให้มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงาน แผนปฏิบัติการ และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 […]

ดีเดย์ 7 เม.ย.นี้ กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลป้ายพิเศษ 100 หมายเลข เริ่มต้นที่ 500,000-1,500,000 บาท ไฮไลต์ ที่ รวย 9999, เฮง 8, สวย 8888, ธรรม 8, ชนะ 9

ดีเดย์ 7 เม.ย.นี้ กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลป้ายพิเศษ 100 หมายเลข เริ่มต้นที่ 500,000-1,500,000 บาท ไฮไลต์ ที่ รวย 9999, เฮง 8, สวย 8888, ธรรม 8, ชนะ 9 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ให้สามารถใช้ตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมในป้ายทะเบียนรถได้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 กระทรวงคมนาคม ภายใต้การนำของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีตัวอย่างในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ เพื่อนำเงินรายได้จากการประมูลไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน […]

สุดล้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นำมอเตอร์ไซค์ไต่เขาแบบไฟฟ้าคันแรกของไทย เข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

วันที่ 17 มี.ค.65 รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นำรถมอเตอร์ไซค์ไต่เขาแบบใช้ไฟฟ้า คันแรกของไทย เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า ลาดตระเวน และส่งเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ป่าเขา ที่ยากแก่การเข้าถึง โดยมีจิตอาสาจากสมาคมกีฬามอเตอร์ไซค์ไต่เขาแห่งประเทศไทย นำจักรยานยนต์ไต่เขาเข้าร่วมภารกิจ จนกว่าจะสิ้นฤดูการเกิดไฟป่าหมอกควัน โดยทาง นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นยอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่ เข้าร่วมชมการสาธิตใช้รถมอเตอร์ไซค์ไต่เขาแบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นคันแรกของประเทศไทย ซึ่งนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยสมาชิกของสมาคมกีฬามอเตอร์ไซค์ไต่เขาแห่งประเทศไทย ยี่ห้อ DOB Bike ในราคา 1.85 แสนบาท ที่นำมาร่วมสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า กับเจ้าหน้าที่หน่วยเหยี่ยวไฟ และหน่วยดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ไต่เขาแบบปกติ ของสมาชิกสมาคมฯ กว่า 20 คัน ในห้วงของการเกิดไฟป่าในฤดูแล้งไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 65 สำหรับประโยชน์ของมอเตอร์ไซค์ไต่เขา สามารถเข้าถึงพื้นที่ป่าเขาสูงชันและสภาพแวดล้อมที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงด้วยการเดินเท้าได้สะดวกในพื้นที่ป่า เพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจปฏิบัติการดับไฟป่า การลาดตระเวนตรวจสอบจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า หรือสามารถย่นเวลาในการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ขับขี่สามารถบรรทุกเครื่องมือหรือชุดปฐมพยาบาลสะพายด้านหลังไปได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะการลาดตระเวนเฝ้าผู้ลักลอบเผาป่า […]

(มีคลิป) ขับรถเที่ยวสุดชิค One Day Trip อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

“ทำงานไปด้วย เที่ยวไปด้วย” จะเป็นฟิวส์ไหนกัน ? นะ วันนี้ชวนมาตามทีม “เชียงใหม่นิวส์” ออกมานอกสถานที่ ทำคอนเทนต์รีวิว “ขับรถเที่ยว” กัน หน้าหนาวทีไร จุดหมายที่หลายคนปักหมุดไว้ก็ที่ จ.เชียงใหม่ นี้หล่ะ และช่วงโควิดแบบนี้ การขับรถเที่ยวกันเอง น่าจะเป็นการเที่ยวที่สบายใจที่สุดแล้ว เพราะเที่ยวได้ตามใจ อยากจอดอยากแวะที่ไหนก็ชิลชิล เพลินๆ กันเลย เส้นทางขับรถเที่ยวที่จะไปกัน ใกล้ๆ ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่นี่เอง สามารถขับรถไป-กลับ ได้ One Day Trip ได้เที่ยวทั้งสวนดอกไม้ ทั้งกาด ทั้งคาเฟ่ และจุดเช็คอิน ถ่ายรูปเกร๋ ได้ครบเลยทีเดียว ตามมาชมในคลิปกันค่ะ #Chiangmainews #Travel #Chiangmai #Toyotalanna #ToyotaCross

3 แหล่งซื้อรถ AGV สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม ที่ไม่ควรมองข้าม

รถ AGV หุ่นยนต์สำหรับขนส่งสินค้า และอุปกรณ์ภายในคลังสินค้าหรือโรง งานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้คนขับ ถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้การทำงานภายในคลัง กลายเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้น แม่นยำมากยิ่งกว่าเดิม และที่สำคัญก็คือช่วยในการรองรับน้ำหนัก และลำเลียงสินค้าได้อย่างปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ รถ AGV ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากรถ AGV จะเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภทด้วยกัน วันนี้เราก็เลยอยากที่จะพาทุกคนไปดูกันว่า มีที่ไหนบ้างที่เป็นแหล่งซื้อรถ เพื่อนำเข้ามาใช้ให้คลังสินค้าของคุณมีความรวดเร็ว และปลอดภัยมากกว่าเดิม ถ้าพร้อมแล้ว ตามไปดูกัน ขอบคุณรูปจาก tellus.co.th Tellus ที่แรกที่ต้องขอแนะนำเลยก็คือ Tellus ที่นี่ถือเป็นผู้ผลิต ออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ และบริการจัดจำหน่าย รถ AGV ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอีกด้วย ซึ่งบอกได้เลยว่า ถ้าเกิดเราใช้บริการที่นี่นั้น ก็จะครอบคลุมทุกความต้องการได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติภายในโรงงานและคลังสินค้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายใน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และวางแผนการจัดเก็บสินค้าโดยใช้รถ AGV ก็ยิ่งช่วยให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ที่สำคัญเลยก็คือ คุณสามารถติดต่อกับทาง Tellus ได้ เพื่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดของรถ ประเภทการใช้งาน และราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือกใช้งาน Planet T […]

เปิดให้จองสิทธิ์เป็นเจ้าของ All New HAVAL JOLION Hybrid SUV เจ้าสิงโตโจไลอ้อน พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษสุดคุ้ม !!

มีข่าวดีมาบอกเจ้า เกรท วอลล์ มอเตอร์ ซีซีซีออโต้ เชียงใหม่ แจ้งโปรโมชั่น !!! จอง All New HAVAL JOLION Hybrid SUV เจ้าสิงโตโจไลอ้อน รับข้อเสนอสุดพิเศษ HAVAL JOLION ULTRA DEAL รวมมูลค่ากว่า 175,000 บาท มีอะไรบ้างมาดูรายละเอียดกัน ? โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% มูลค่าสูงสุด 69,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงิน ที่ร่วมรายการกำหนด ? ฟรีประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 โดยบริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ กําหนด เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 25,000 บาท* ฟรี บริการส่งมอบรถถึงบ้านทั่วประเทศ พร้อมน้ำมันเต็มถัง มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 10,000 […]

Echo Chamber ปัญหาใหญ่ในการรับข้อมูลบนโลกสารสนเทศ

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสภาวะที่เราอยู่กับชุดข้อมูลเดิมๆ และเลือกที่จะแสดงความเห็นกับกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรา จนหลายครั้งส่งผลให้เราพลาดข้อเท็จจริง ที่แตกต่างไปจากที่เราเข้าใจ ในปัจจุบันเรารู้จักสภาวะนี้ว่า Echo Chamber ตามความหมายของพจนานุกรมของ Cambridge นั้น Echo Chamber คือพื้นที่แห่งเสียงสะท้อน หรือในที่นี้เราหมายถึง สถานการณ์ที่คนจะได้ยินแต่ความคิดเห็นแบบเดียวกัน ดังที่กล่าวไปในข้างต้น Echo Chamber ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น ย้อนไปในอดีต เมื่อสื่อมวลชนขยายตัว ผู้ประกอบการเริ่มผลิตนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ รวมถึงช่องทีวีดาวเทียม ที่ตอบโจทย์ไปตามความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้ผู้รับสาร เริ่มที่จะเลือกเสพข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้น และเลือกที่จะปฏิเสธชุดข้อมูลที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของเรา จนนำไปสู่สภาวะ Echo Chamber ยุคแรกๆในที่สุด ในปัจจุบัน แม้สื่อเก่าจะเริ่มเสื่อมความนิยมไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่การเข้ามาของสื่อใหม่ในศตวรรษที่ 21 กลับทำให้สภาวะ Echo Chamber เกิดขึ้นจริงจังมากขึ้น อินเตอร์เน็ตไปจนถึงโซเชี่ยลมีเดีย แม้จะทำให้ผู้รับสาร สามารถค้นหาข้อมูลมากขึ้นกว่าสื่อยุคเก่า แต่ด้วยข้อมูลที่มีมากเกินไป เทคโนโลยี SEO และ AI จึงช่วยคัดกรองข้อมูลตามความต้องการของผู้รับสารจากการเก็บข้อมูลและประมวลผลพฤติกรรมการใช้งาน ทำให้ Echo Chamber บนโลกออนไลน์ เข้มข้นมากกว่าเดิม […]

ดีแทคจับมือ Salmon Books ตีแผ่ปัญหาไซเบอร์บูลลี่

ตีแผ่ความคิด ความเจ็บปวดแห่งยุคสมัยของวัยรุ่น Gen Z ผ่านหนังสือ HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา หาอ่านได้แล้ววันนี้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ dtac Safe Internet และ สำนักพิมพ์แซลมอน (Salmon Books) ส่งหนังสือรวมเรื่องสั้น “HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” ฉบับตีพิมพ์ หลังปล่อยเรื่องสั้น 3 ตอน ขึ้นบนแพลตฟอร์มนิยายออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ readAwrite ที่มียอดอ่านพุ่งถึง 1.89 ล้านครั้ง8 สิงหาคม 2565 – dtac Safe Internet เดินหน้าตอกย้ำจุดยืนในฐานะแบรนด์บุกเบิกประเด็นปัญหาไซเบอร์บูลลี่ จับมือกับสำนักพิมพ์แซลมอน ผนึกกำลัง 10 นักเขียนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวชวนคิดภายใต้ปมปัญหาไซเบอร์บูลลี่ที่ฝังอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคม (social norm) กับหนังสือรวมเรื่องสั้นชิ้นล่าสุด “HARSHTAG #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา” พร้อมจัดจำหน่ายในราคา 200 บาท ที่ร้านขายหนังสือชั้นนำ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ Minimore: bit.ly/3aVLJDa ‘ไซเบอร์บูลลี่’ ความรุนแรงที่คนรุ่นใหม่ต้องการ #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา […]

EV ไทยลงนามความร่วมมือสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อ การใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ณ ห้องประชุม X04B ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายและมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในความร่วมมือในการใช้เครื่องมือ เช่น บัตรหรือ QR code โปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายโดยไม่จำกัด และพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการต่างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ครม.เคาะ ยกเว้นภาษีอากร EV

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมการผลิตหรือประกอบรถยนต์ไฟฟ้า (ประเภท Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรีในปี 65 – 68 สาระสำคัญ คือ ยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับ (1) รถยนต์นั่ง (2) รถยนต์โดยสาร ที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน และ (3) รถยนต์กระบะ แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEV) ที่ประกอบหรือผลิตในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือเขตประกอบการเสรีตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ร่างประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด เช่น ให้นับมูลค่าของเซลล์แบตเตอรี่จากต่างประเทศ สำหรับการนำมาผลิตเป็นแบตเตอรี่ และนำไปผลิตหรือประกอบเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ในเขตปลอดอากร (Free […]

ลำปาง พัฒนา Mobile Application “MooVe”

ลำปางผนึกกำลัง พัฒนา Mobile Application “MooVe” แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการ ​วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จังหวัดลำปางผนึกกำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จัดแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนา Mobile Application “MooVe” แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการขนส่งสาธารณะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมืองลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมืองลำปาง พร้อมเปิดใช้งาน 1 สิงหาคมนี้ หอการค้าจังหวัดลำปาง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ พร้อมนำเทคสตาร์ทอัพร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปางทดลองใช้งานวันที่ 2 สิงหาคม – 18 กันยายนนี้ ​นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองใหญ่และต้องได้รับการแก้ไข คือ ปัญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากการใช้รถส่วนตัวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ผิวจราจรของถนนนั้นไม่สามารถขยายเพิ่มได้ การตอบโจทย์ปัญหาของการจราจรติดขัด ปัญหารถติด จึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการระบบขนส่งที่ต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน […]

ชาวเน็ตคอลเอาท์ ทวงคืนอินสตาแกรม!!

กลายเป็นเด็นเดือดในหมู่ชาวเน็ตโดยเฉพาะสาวก Instagram แอพพลิเคชั่นชื่อดัง หลัง Facebook ประกาศแข่งกับ Tiktok และทำ Instagram ให้เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอมากขึ้น จากเดิมเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้โชว์รูป ไลฟ์สไต์ของผู้ใช้บัญชี และต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นคลิปสั้น ๆ และสตอรี่ แต่พอมี TiKTok จากฝั่งจีนขึ้นมา ที่กอบโดยความนิยมของคนทั้งโลกอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ยอดความนิยม Instagram ลดวูบ จึงมีการแก้เกมส์โดยการทำ Reels วิดีโอสั้นที่มีการทำงานแทบจะเหมือนกับ Tiktok จนคนเรียกร้องให้หยุดการลอกเลียนแบบ หยุดการเดินตาม และกลับมาเป็น Instagram ที่เคยเป็นเสียที ล่าสุดผุดแคมเปญบน change.org ให้ชาวเน็ตร่วมลงชื่อแสดงจุดยืน ทวงคืน Instagram ในแคมเปญ Make Instagram Instagram again – ทำให้อินสตาแกรมกลับมาเป็นอินสตาแกรมอีกครั้ง และอย่าลืมว่าที่คนรัก Instagram คืออะไร อะไรคือจุดยืนและสิ่งที่ดึงดูดคนให้มาสนใจ จุดแข็งของแอปคือ “การแชร์รูปภาพ” เพราะฉะนั้นอย่าได้หลงทางและลืมรากเหง้า โดย Tati Bruening ผู้สร้างแคมเปญดังกล่าว และเขาได้เขียนข้อเรียกร้องไว้ว่า เลิกพยายามทำตัวเป็น Tiktok […]

โซเชียลปรี๊ด!! แอป SCB ล่ม

วันที่ 15 ก.ค. มีรายงานว่า SCB EASY แอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ล่ม ส่งผลให้ขณะนี้ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าวได้ ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง จน #SCB ล่ม ติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยแล้ว ล่าสุดทางเพจเฟซบุคของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ออกมาประกาศดังนี้ “ขณะนี้ แอป SCB EASY ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข ธนาคารขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกครั้งนี้ค่ะ” ที่มา : SCB Thailand

เช็กอาการป่วยด้วยตัวเอง! ผ่านแอปฯ myAIS

AIS เดินหน้าหนุนสตาร์ทอัพไทย จับมือ Agnos health ให้ลูกค้าเช็กอาการป่วยด้วยตัวเอง จากเทคโนโลยี AI ฟรี 24 ชั่วโมง ผ่านแอปฯ myAIS ขานรับเทรนด์ Digital Health 14 กรกฎาคม 2565: AIS ยังคงเดินหน้าส่งมอบบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า โดยเฉพาะในแกนของ สุขภาพและความงาม “Well-being” ที่กำลังได้รับความนิยม ล่าสุดผนึกกำลัง Agnos สตาร์อัพสายสุขภาพสัญชาติไทย ร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าเข้าถึงการดูแลสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้ตรวจอาการป่วยเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อวิเคราะห์โอกาสการเกิดโรคต่างๆ ก่อนพบแพทย์ โดยสามารถทำได้ง่ายๆ บนมือถือผ่านแอปฯ myAIS แบบครบจบในช่องทางเดียว ขานรับเทรนด์ Digital Health ในการดูแลสุขภาพและความงามโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อน ที่สำคัญความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนการทำงานของ AIS ที่พร้อมหนุนให้พาร์ทเนอร์อย่างสตาร์ทอัพ ได้สร้างการเติบโต ด้วยโอกาสส่งมอบสินค้า บริการแก่ลูกค้า ตามเป้าหมายการเติบโตและแข็งแกร่งร่วมกันในฐานะ Digital Partner นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล ผู้บริหารหน่วยธุรกิจดูแลลูกค้าและสิทธิประโยชน์ […]

มอเตอร์โชว์ดัน ยอดขายรถพุ่ง ท่ามกลางเงินเฟ้อ

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยว่า สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยปี 2565 ยังคงขยายตัว แม้จะเผชิญปัจจัยลบจากพิษเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ล่าสุด ทางโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้รายงานยอดขายรถยนต์ในประเทศล่าสุด ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 64,735 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 20,084 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน โดยรวมเพิ่มขึ้น 15.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว สูงสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ครึ่งปีแรก ปริมาณการขายรถยนต์อยู่ที่ 359,251 คัน เพิ่มขึ้น 16.6 % จากปีที่แล้ว ซึ่งนายจาตุรนต์ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมขยายตัว เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ทำให้มีความต้องการในการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้น รวมทั้งความสำเร็จจากงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2022 (ครั้งที่ 43)  ซึ่งมียอดจองรถยนต์ในงานมากกว่า […]

แม่เหียะเดินหน้า ท้องถิ่น ดิจิทัล

หลังจากเทศบาลเมืองแม่เหียะเริ่มพลิกโฉมการบริการสาธารณะประชาชน ตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการก้าวเข้าสู่ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ซึ่งเป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการสาธารณะ เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเมืองแม่เหียะสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้านการบริการสาธารณะประชาชน Smart City ในการรองรับความต้องการ ของประชาชน 13,636 ครัวเรือน 19,352 คน ประชากรแฝงกว่า 7,000 คน บนพื้นที่ 24.405 ตารางกิโลเมตรจำนวน 10 หมู่บ้าน ให้ได้รับประโยชน์ในทุกด้าน บนความแตกต่างที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องยกระดับการบริการสาธารณะประชาชนให้มีความรวดเร็ว ฉับไว โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ที่ใช้หลักแนวคิด “การบริการสาธารณะประชาชน ด้วยระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ แพลตฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์” ที่พัฒนาขึ้นมาเองในการตอบโจทย์การบริการที่รวดเร็ว ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จนได้รับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล และการประกาศให้เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Smart City นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ […]

วิทยุการบินฯ ลงนามสัญญาร่วมกับ Collins Aerospace

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ลงนามสัญญาร่วมกับ Collins Aerospace ให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมขยายความร่วมมือรองรับอุตสาหกรรมการบินในอนาคต ดร. ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ และ Collins Aerospace ได้ร่วมกันให้บริการข่ายสื่อสารข้อมูลสายการบิน (Airlines Operational Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่าง ระบบบนเครื่องบิน กับ ระบบภาคพื้นดินของสายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านข่ายสื่อสาร VHF (VHF Air-Ground Data Link) โดยมีการลงนามสัญญามาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในกันยายน 2565 จึงได้จัดทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้น คือ Agreement for the Operation of GLOBALink/Asia VHF-Air Ground Data Link Network and FOMAX […]

ด่วน!!! AIS ประกาศซื้อ 3BB สู้คู่แข่งเจ้าตลาด

ถือเป็นข่าวใหญ่สำหรับวงการโทรคมนาคม เมื่อ AIS ออกมาประกาศซื้อหุ้น 3BB มูลค่า 19,500 ล้านบาท พร้อมลงทุนในกองทุน JASIF มูลค่า 12,920 ล้านบาท พร้อมเตรียมยื่นเรื่องต่อกสทช. คาดเสร็จสิ้นกระบวนการ ต้นปี 2566 นี้ 4 กรกฎาคม 2565 เอไอเอส ตอกย้ำทิศทางบริษัทมุ่งสู่การพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วถึงคนไทย และตอบโจทย์การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ประกาศซื้อหุ้นบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ หรือ 3BB และเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน JASIF เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ให้เข้าถึงคนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในต่างจังหวัดและพื้นที่รอบนอกตัวเมือง ลดปริมาณการลากสายไฟเบอร์ที่ทับซ้อนเกินความจำเป็น ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น และสนับสนุนผู้บริโภคให้มีทางเลือกที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดย AWN ได้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เพื่อซื้อขายหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุนใน JASIF (Undertaking Agreement) (“บันทึกข้อตกลง”) […]

1 2 3 11