Forex คืออะไร ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องระวัง

Forex คืออะไร

Forex คือตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดในโลก ตลาดนี้มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 6.6 ล้านๆเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารกลางฯ Bank for International Settlements) ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมูลค่าที่สูงกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯมาก

โดยสกุลเงินที่มีการแลกเปลี่ยนสูงสุดคือ US Dollar, และรองลงมาคือสกุลเงิน Euro

ปัจจุบันตลาด Forex มักถูกพิจารณาใช้เพื่อการเก็งกำไร นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่ให้ความสนใจในตลาดนี้ เพราะมีจุดเด่นสำคัญที่แตกต่างจากตลาดอื่น ได้แก่:

 1. สภาพคล่องสูง, การส่งคำสั่งซื้อขายทำได้เร็วถึงระดับวินาที
 2. เป็นตลาดที่ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง (วันจันทร์ – วันศุกร์)
 3. ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือ Leverage
 4. ค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำ จากการแข่งขันที่สูงระหว่างโบรกเกอร์

ความเสี่ยงในตลาด Forex

ประเด็นนี้ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากโดยทั่วไป Forex มักถูกพิจารณาว่าเป็นตลาดที่

“มีความเสี่ยงสูงมาก” เพราะปัจจัยจากด้านความผันผวนของราคา และการใช้งาน Leverage ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนแบบทั่วไป

 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

การขึ้นลงของราคาในตลาด Forex มีความอ่อนไหวสูง และผันผวนตามตัวเลขเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่น:

 • การเติบโตทางเศรษฐกิจ (ตัวเลข GDP สหรัฐฯ)
 • การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 • ความเชื่อมั่นต่อสกุลเงิน US Dollar, Euro
 • ความกังวลต่อเงินเฟ้อ
 • ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ, CPI
 • และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
 • ความเสี่ยงจากการใช้งาน Leverage

ตลาดนี้มีเครื่องมือ Leverage เข้ามาเกี่ยวข้องจึงส่งผลให้ความสามารถในการ Overtrading

สูงกว่าตลาดแบบทั่วไป

*ตัวอย่างเช่นการใช้ Leverage 1:100

หมายความว่า การซื้อสินทรัพย์บนตลาดนี้ สามารถซื้อได้ในมูลค่าสูงกว่าทุนในพอร์ตระดับร้อยเท่า

การใช้ Leverage ที่สูงระดับนี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ควบคุมได้ยาก และสามารถส่งผลให้เกิดการขาดทุนที่สูงกว่าปกติหลายเท่าตัว กล่าวโดยสรุปคือความสามารถในการก่อความเสี่ยงบนตลาด Forex  มีสูงกว่าตลาดทั่วไปหลายเท่าตัว

การเทรด Forex ทำได้อย่างไร

ปัจจุบันการเทรด Forex สามารถทำได้ผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศ เนื่องจากในประเทศไทย

ยังไม่อนุญาตให้ก่อตั้งโบรกเกอร์ Forex ขึ้นในราชอาณาจักร, โปรดทราบว่าการเทรดกับโบรกเกอร์ในต่างประเทศ จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานในประเทศ

*ปัจจัยที่ต้องคำนึงเมื่อเลือกใช้งานโบรกเกอร์ในต่างประเทศคือ “การจดทะเบียน และใบอนุญาต”

โบรกเกอรที่ดีและมีมาตรฐานสูง ต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานชั้นนำ ตัวอย่างเช่น:

 1. ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุน (ก.ล.ต. ประเทศออสเตรเลีย)

 • FCA (Financial Conduct Authority, United Kingdom)

องค์การกำกับทางการเงิน แห่งสหราชอาณาจักร

 ข้อมูลเพิ่มเติม: โบรกเกอร์ Forex ตารางการจดทะเบียน

เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะมีความเข้มงวด ในการตรวจสอบงบการเงิน และการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานของโบรกเกอร์ อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากนักลงทุน

ซึ่งสามารถช่วยป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

และอีกสิ่งที่สำคัญมากหากจะเข้าสู่ตลาดนี้คือ “ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการบริหารจัดการพอร์ต ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ได้แก่:

 1. ความเข้าใจรูปแบบของคำสั่งซื้อ (Limit, Stop)
 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
 3. การวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis)
 4. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)
 5. การจัดการระบบและสถิติในการเทรด (System & Back-Testing)
 6. หลักจิตวิทยา และความสามารถในการจัดการพอร์ต (Mindset Control)

ทองคำในตลาด Forex

การซื้อขายทองคำบนตลาด Forex เป็นอีกหนึ่งกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือกที่มี Market Share ระดับสูง

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึง 130,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารกลางฯ Bank for International Settlements) ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตลาด Gold Futures หลายเท่าตัว

เพราะมี Volume การซื้อขายจากทั่วโลก และไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพาะในประเทศ

ตลาดนี้มีชื่อเรียกว่า Gold Spot ซึ่งเป็นตลาดสากลในการซื้อขายทองคำในรูปแบบของสัญญา มีการซื้อขายตลอด 24 ชั่วใมง (จันทร์-ศุกร์) โดยใช้หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ และใช้สัญลักษณ์เป็น XAUUSD

Gold Spot มักถูกพิจารณาว่าเป็นกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก ที่ใช้เพื่อการกระจายความเสี่ยง หรือการจัดการพอร์ตแบบ Asset Allocation แต่สิ่งต้องคำนึงคือความเสี่ยงในตลาดนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคามีความผันผวนสูง และอ่อนไหวต่อตัวเลขเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือ Leverage

ดังนั้นความสามารถในการก่อความสี่ยง จึงมีสูงกว่าการเทรดทองคำบนตลาดทั่วไปหลายเท่าตัว

ศึกษาเพิ่มเติม: XAUUSD บทวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ

บทสรุปตลาด Forex

ปัจจุบัน Forex ยังคงเป็นตลาดที่มีมูลค่าซื้อขายสูงที่สุดในโลก และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้ตลาดนี้เป็นที่สนใจคือ ความสามารถในการเข้าถึงเครื่องมือ Leverage

และสภาพคล่องที่สูง ส่งผลให้รายย่อยให้ความสนใจในตลาดนี้มากขึ้น

ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมากคือ “ความเสี่ยง” เพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดนี้

มีความอ่อนไหว และมีความผันผวนในระดับที่สูงมาก การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงถึงระดับพันจุด

สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาไม่กี่นาที ซึ่งมีความอ่อนไหวตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ

อีกทั้งการเข้าถึงเครื่องมือ Leverage ที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงกว่าตลาดทั่วไปหลายเท่าตัว

*หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาด Forex, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Forexnew.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น