28106

นายกฯ กระทบไหล่นักศึกษา มช. ร่วมถกประเด็นดิจิทัล และ Soft Power

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะฯ พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหาเรือประเด็นการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล/ Lanna Soft Power ณ ลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เราจะทำยังไงให้สินค้าขายได้ใน 1 นาที หากไอเดียไม่มีการพัฒนาไปถึงตลาดใหญ่ได้ เขาจะบอกคุณทันที ซึ่งอาจจะเป็นการบั่นทอนจิตใจ เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่ตรงไปตรงมา ไม่ทำให้เสียเวลาซึ่งกันและกัน หากมองอีกมุมหนึ่งถือว่าดี เพราะว่าบางเรื่องก็มีความเกรงใจกันมากเกินไปก็ไม่ดี จึงพูดกันตรงๆ ว่าไอเดียแบบนี้ ยังไงก็ไปไม่รอด อาจจะทำให้ไอเดียหลงทาง และเสียเวลาทำอะไรที่ไม่ตรงประเด็นไปหมด อยากให้มองกันที่จุดแข็งมากกว่า ในนามของรัฐบาล หน้าที่ของรัฐบาลคือสร้างโอกาส สร้างบรรยากาศ ให้ทุกท่านมีความคิดสร้างสรรค์“สิ่งที่สำคัญ คือหากมีไอเดียที่ดีแล้ว เราสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ โดยที่ไม่ต้องมาสงสารหรือเห็นใจ แล้วก็กันเศษเงินมาให้ “ นายกกล่าว ทั้งนี้ อยากให้เข้ามาเห็นผลิตภัณฑ์จริง และมีความเชื่อในผลิตภัณฑ์ต่อยอด ขยายผลิตภัณฑ์ให้เติบโตมากขึ้น ซึ่งหน้าที่รัฐบาลจำเป็นที่ต้องหาแหล่งกองทุนเหล่านี้มา หรือต้องมีกองทุนจริงๆ เพื่อสนับสนุนความเป็นไปได้ว่า […]

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Mufti Day in November 2023

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ แผนกอนุบาลและประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม Mufti Day in November 2023 : Loy Krathong Festival ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ในธีม Loy Krathong นักเรียนและคุณครูแต่งกายด้วยชุดไทย สวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยในวันนี้ได้มีการตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทงของนักเรียน และยังมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยอนุรักษ์ไทย ตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งแต่ละห้องได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกความกล้าแสดงออกและฝึกการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ

โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านเลี้ยว สนับสนุนโครงสู้ฝุ่น PM 2.5

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนบ้านเลี้ยว ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา นำโดยนายขจรศักดิ์ กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร (MOU) งบประมาณสนับสนุนโครงการยิ้มสู้ฝุ่น PM2.5 โดยมีนาย นิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 2   เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมคณะผู้อำนวยการ และครูผู้เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนบ้านเลี้ยว เข้าร่วมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วยังได้มีการ ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการฯ  งบประมาณทั้งสิ้น 158,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 แก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียน       สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดสาเหตุที่ให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับชุมชน   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีต่างๆ […]

ม.แม่โจ้ จัดแถลงข่าว งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี พร้อมนับถอยหลังงานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธันวาคม นี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแถลงข่าว “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ” ยกทัพโชว์เคสผลงานเด่นขึ้นห้าง เรียกน้ำย่อยลองไฟก่อนพบงานจริงยิ่งใหญ่ปลายปี 16-24 ธันวาคม 2566 ประชาชนสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2477 ปัจจุบันกำลังจะครบรอบวาระ 90 ปี ในปี 2567 […]

รร.หอพระ จัดกิจกรรม “สืบฮีต พุทธบูชา ประเพณียี่เป็ง” ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ และว่าที่ร้อยตรีนิมิตร ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ จัดกิจกรรม “งานสืบฮีต พุทธบูชา ประเพณียี่เป็ง” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณี อันดีงามของชาวล้านนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการจัดงานนี้ มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเข้าฐานภูมิปัญญาล้านนา กาดมั่วคัวฮอมของนักเรียนแต่ละห้องเรียน กิจกรรมการประกวดกระทง และ การแสดงดนตรีของนักเรียน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานแล้วนักเรียนยังได้รับความรู้โดยการบูรณาการจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนการทำงาน การรู้รักสามามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนยังสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้ตรวจราชการ ศธ. ติดตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ณ โรงเรียนบ้านพระนอน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 121 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้ดำเนินการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการตนเองสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรหลานผู้ใช้แรงงานของโรงเรียนบ้านพระนอน” โดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน และดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการสพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่ดีขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน กล่าวว่า การจัดการศึกษา ในช่วงเช้าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่ดีขึ้นทั้ง 5 วัน (กิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์) มีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัน ได้แก่ […]

ศิลปินเชรามิกเกาหลีและไทย ร่วมบรรยายใน CLAY Artist TALK มทร.ล้านนา

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ CLAY Artist TALK จากศิลปินเชรามิกประเทศเกาหลีและประเทศไทย โดยมี อ.นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกสองศิลปินเชรามิก จากประเทศเกาหลี Mr.Shin Hyun Moon และMr. Kim Heung Bae สองศิลปินเชรามิกประเทศไทย คุณจิระวงค์ วงษ์ตระหง่าน และคุณณุพล วิริยะวงษ์ มีล่ามแปลภาษาเกาหลี โดย คุณวีระชัย ภู่ทรงสกุล ศิลปินร่วมถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวเชรามิกที่มาในเทคนิคต่างๆ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ณ ห้องรล 406 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 256 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ผศ.ดร รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566” ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีทอดกฐิน จัดโครงการกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นเจ้าภาพจัด “กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานฝ่าฆราวาส พร้อมคณะผู้บริหารจาก 6 เขตพื้นที่ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก บุคลากร นักศึกษา และศรัทธาสาธุชน ร่วมทอดกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเมตตาจากพระครูพิทักษ์นาคดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสมทบบุญถวายวัดท่าช้าง และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ประจำปี 2566 จำนวน 638,638.50 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการกล้าดี ปีที่ 8 ประจำปี 2566 “BCG กล้าดีเพื่อชุมชน”

กล้าดี เด็กคิดเด็กทำ เด็กพูดตามที่มูลนิธิฮักเมืองน่าน สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการ “กล้าดี ” ปีที่ 8 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดการทำงาน “BCG กล้าดีเพื่อชุมชน”บัดนี้ การประเมินคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5 ทีม ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่านโครงการ ผลิตไม้เท้าอัจฉริยะจากไม้ไผ่เพื่อผู้สูงอายุรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนปัวโครงการ Barking Deer’s Mangoรับเงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมศิลป์สานาฏยานุรักษ์ โรงเรียนสาโครงการ เรื่องหลากหลาย ของคุณชาย PLASTICรับเงินรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโครงการ […]

“English We Like” เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการได้ฟรี !

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ” English We Like พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมกิจกรรม นายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร่ขนุน กรุ๊ป จำกัด รายงาน ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการได้ฟรี นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  รองว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดโครงการ ” English We Like” เป็นการติวสอนภาษาอังกฤษผ่านข้อสอบของปีที่ผ่านๆมา เป็นการสื่อสาร เทคนิค การพูดภาษาอังกฤษและคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาเป็นปีที่16 นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติว […]

เทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีนและวิชาชีพ ครั้งที่ 5

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายอดิเรก นวลศรี หัวหน้างานศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาจีน และนางสาวชนนิกานต์ จริตงาม ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษา วัฒนธรรมจีน และวิชาชีพ ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 (2023 Jinbu Cup) ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานครซึ่งทีมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. การประกวดแข่งขันนำเสนอสถาปัตยกรรมจีนในประเทศไทยผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากแผนกวิชาสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย1.น.ส. ธนัญญา คุณหลวง2.นายเคือง นั่นตา3.น.ส.ภัททิยาภรณ์ เจริญคุณได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2.รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันภาษาจีนเพื่องานบริการ ระดับ ปวส.ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จากแผนวิชาธุรกิจการบิน ประกอบไปด้วย

สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและติดตาม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. น.ส.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตาม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังคำแนะนำจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ปี 2566 และนิทรรศการศิลปะเพื่อสังคมครั้งที่ 6 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นางรัชดาภรณ์  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ประจำปี 2566 และนิทรรศการศิลปเพื่อสังคม ครั้งที่ 6 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยมีครูวิทยา มุขมณี หัวหน้าแผนกศิลปกรรม กล่าวรายงาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน นางรัชดาภรณ์  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับอาเซียนตามที่กำหนด ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่รวมพลังประสานใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อจัดงานในครั้งนี้ จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ นายวิทยา มุขมณี หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ประจำปี 2566 […]

ประธานกิตติคุณ ธ.กสิกรไทย สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงเรือนหมอกฟ้า

ธนาคารกสิกรไทย และคณะสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงเรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ เรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางปริชญา มิ่งเชื้อ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครู นักเรียน ร่วมต้อนรับ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย พร้อมคณะ ผู้ที่สนับสนุนงบประมาณการปรับปรุงเรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) และมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และตัวแทนสภานักเรียนมอบของที่ระลึกช่อดอกไม้ที่ทำจากตอกไม้ไผ่ ผลงานของนักเรียนในรายวิชาจักสาน มอบกระเช้าไข่เค็ม และบริการน้ำสมุนไพรกระเจี๊ยบจากผลงานของนักเรียนในชุมนุมพ่อค้าแม่ค้าน้อยตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณที่ท่านเมตตาโรงเรียน

มทร.ล้านนา ร่วมลงนาม MOU สหกรณ์เชียงใหม่ และ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง เดินหน้างานวิจัยและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด กับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด โดยมีนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายธีระทรัพย์ วงศ์ยุพล ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรจองทอง จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ แปลงลำไยคุณภาพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่การลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ ว่าด้วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด มีหลักการสำคัญคือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตลำไยในพื้นที่จอมทอง-ดอยหล่อ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาระบบ และกลไกของชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระบบข้อมูล และองค์ความรู้ของงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสื่อสารงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ และร.ร.บ้านหาดรั่วคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ความว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา“เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ดำเนินการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล“เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ระดับประเทศ ดังนี้(ตามเอกสาร) ในส่วนของจังหวัด […]

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ 2566

เทคนิคเชียงใหม่ ประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คณะครูผู้กำกับควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 33 นาย เข้ารับการประเมินศูนย์ฝึกแข่งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566อีกทั้งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ให้บริการจัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชน(Fix it centre) บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แก่บุคลากร ในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 33 โดยทีมงานโครงการพิเศษฯ c]tมียอดผู้มาใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 30 คัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 33 ตำบลช้างเผือก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นร.ร.ร.เทพนารี ได้รองชนะเลิศไปต่อระดับภาค

นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ตามที่โรงเรียนเทพนารีได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ประจำปี 2566 โรงเทพนารีชื่นชมและแสดงความยินดี กับนักเรียนได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จากการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯระดับจังหวัด โดยสโมสรไลออนส์จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ในระดับประถมศึกษา มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 โรงเรียน ผลการแข่งขัน โรงเรียนเทพนารีได้รับรางวัลดังนี้ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 900 บาท และได้เป็นตัวแทนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพนารี สอบได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ […]

1 2 3 481